Selecteer een pagina

Circulair bouwen Het Nieuwe Normaal

Circulair bouwen start met het spreken van een gemeenschappelijke taal. Als je als opdrachtgever en opdrachtnemer het brede begrip van circulariteit kunt vertalen naar concrete onderwerpen is een gesprek hierover aangaan of een goede uitvraag opstellen een stuk gemakkelijker. Onderwerpen waarvan de definitie helder is en waarvan iedereen weet hoe je de prestatie op deze onderwerpen te verifiëren.

Het Nieuwe Normaal heeft als doel deze gemeenschappelijke taal te bieden en daarnaast in de komende jaren te laten zien welke prestaties er haalbaar zijn op de verschillende circulaire onderwerpen.

2023: Het Nieuwe Normaal

In 2023 presenteren we, vanuit het Samen Versnellen programma, Het Nieuwe Normaal: een nieuwe, gedragen ‘norm’ met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. Die nieuwe norm bepalen we op basis van  praktijkprojecten, met projectevaluaties vanuit zowel deelnemende partners als andere partijen. Daarmee laten we zien dat circulariteit haalbaar is.

Cirkelstad en BZK zijn initiatiefnemers van het programma Samen versnellen. Een meerjarenprogramma waarin grote opdrachtgevende partijen samen met grote opdrachtnemende partijen definiëren wat zij verstaan onder circulair bouwen (het raamwerk) én hoe zij daar op kunnen scoren. Alba Concepts is samen met Copper 8, Metabolic en de TU Delft onderdeel van het kernteam voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Zowel het raamwerk als de te behalen prestatieniveaus worden periodiek door dit team ontwikkeld.

Het Nieuwe Normaal 0.3: een hernieuwd raamwerk

In de afgelopen twee jaar zijn op basis van projectevaluaties HNN 0.1 en 0.2 bepaald en breed gedeeld. Wij leerden dat het raamwerk van Het Nieuwe Normaal versteviging nodig had. In de afgelopen periode heeft Alba Concepts samen met Copper8, Metabolic en TUDelft deze doorontwikkeling uitgevoerd. Het resultaat is een hernieuwd raamwerk voor HNN 0.3 met een onderbouwing van de gekozen onderwerpen, indicatoren en meet- en bepalingsmethoden. Meer weten? In de Leidraad HNN Gebouw concept 0.3  wordt het raamwerk inhoudelijk toegelicht.

Aan de slag met Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal blijft in ontwikkeling, je kunt echter vandaag al aan de slag met de Het Nieuwe Normaal! Gebruik het raamwerk van het Nieuwe Normaal om je ambities op de verschillende circulaire thema’s en onderwerpen te bepalen. Vraag prestaties uit op basis van de indicatoren van Het Nieuwe Normaal. Kies een focus binnen de indicatoren van Het Nieuwe Normaal en bepaal de lat passend bij de projectcontext.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Tessa Verhulst
E | Tessa@albaconcepts.nl
T | 06 36 32 69 56

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This