Selecteer een pagina

‘Woningcorporatie Portaal bereidt zich voor op een duurzame en circulaire toekomst’

Als woningcorporatie wil Portaal graag bijdragen aan het verminderen van grondstoffenverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Vanuit deze gedachte is een Roadmap Circulair voor 2050 opgesteld, waarbij circulair bouwen en inkopen één van de hoofdpijlers is.

Portaal heeft Alba Concepts gevraagd te ondersteunen bij het vertalen van circulaire ambities naar concrete maatregelen. Daarbij heeft Portaal als doel de impact van circulaire ambities op toekomstige woningbouwontwikkelingen financieel inzichtelijk te maken. Hiermee kan Portaal inzetten op circulaire maatregelen die het meest effectief bijdragen in het reduceren van grondstoffen en CO2 uitstoot.

Alba Concepts heeft een totaalpakket aan maatregelen opgesteld die zijn afgestemd op de ambities uit het raamwerk en de vastgoedportefeuille van Portaal. Op basis van de circulaire maatregelen en de bijgeleverde productcatalogus geloven wij dat het voor Portaal mogelijk wordt om de eerste concrete stappen te zetten in de roadmap naar een circulair 2050. Het laat zien dat de doelstellingen voor een MPG score van 0,5, een losmaakbaarheid van 70% en biobased materiaalaandeel van 30% haalbaar zijn. Doordat deze ambities ook financieel inzichtelijk zijn gemaakt, kan Portaal bij toekomstige ontwikkelingen een betere afweging maken bij het definiëren van de projectambitie.

Jurn de Winter: “Portaal heeft de ambitie om het materiaalgebruik en de CO2 uitstoot sterk te reduceren. De circulaire maatregelpakketten van Alba Concepts geven een praktische invulling hoe woningen biobased, losmaakbaar en met een lage milieu-impact gebouwd kunnen worden. Daarnaast helpt de financiële doorrekening in prioriteren van de meest effectieve circulaire maatregelen”

Een deelconclusie van dit onderzoek is het conflict tussen de MPG score en het aandeel PV panelen. Hier bijten de thema’s energie en circulariteit elkaar. Het is belangrijk om de energetische duurzaamheid van de woning eerst te zoeken in een juiste oriëntatie van het gebouw, goed isoleren en een degelijk installatieconcept, voordat het energieverbruik gecompenseerd wordt met PV panelen.

Daarnaast wordt in de rapportage inzichtelijk dat houtbouw (CLT en HSB) op dit moment niet beter scoren dan de traditionele materialen kalkzandsteen en beton in de MPG methodiek. Dit terwijl de houtproducten CO2 opnemen in de productie in tegenstelling tot de cementindustrie welke een groot aandeel heeft in de CO2 uitstoot van de bouw. De MPG methodiek omtrent CO2 opslag van materiaal moet worden aangepast om de voordelen van hout recht te doen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Timm Hartmann
E | timm@albaconcepts.nl
T | 06 21 22 33 74

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This