Selecteer een pagina

Verduurzaming stadskantoor Arnhem

De ambtelijke organisatie van gemeente Arnhem heeft voor de herhuisvesting een haalbaarheidsstudie uit laten voeren voor de verduurzaming van het huidige Stadhuis. Deze studie heeft in kaart gebracht welke mogelijkheden het Stadhuis heeft om de bestuurlijke en ambtelijke organisatie te huisvesten. Voor de haalbaarheidsstudie zijn op basis van bepaalde thema’s een aantal scenario’s opgesteld.

Duurzaamheid is één van die thema’s voor de haalbaarheidsstudie en deze sluit ook goed aan bij de ambitie van de gemeente Arnhem op dit gebied. De gemeente Arnhem wil namelijk met betrekking tot duurzaamheid het goede voorbeeld geven aan bedrijven, organisaties en inwoners. De herhuisvesting van de ambtelijke organisatie in het Stadhuis biedt enorme kansen om als gemeente aan bewoners, lokale bedrijven en organisaties te laten zien dat de gemeente de daad bij het woord voegt.

De gemeente Arnhem heeft Alba Concepts gevraagd onze kennis en expertise in te brengen op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben de gemeente Arnhem ondersteund bij de concretisering van het duurzaamheidsthema met betrekking tot het Stadhuis. Wij zijn gestart met het bepalen van de duurzaamheidsvisie die wij vervolgens hebben ondersteund door het definiëren van de duurzaamheidspijlers en thema’s. De volgende stap was de vertaling maken naar kritieke prestatie-eisen en verschillende scenario’s met concrete circulaire, energetische en gezonde maatregelen. Om het plaatje compleet te maken, hebben wij gekeken naar de financiële implicaties. Ook hebben wij voor de verschillende scenario’s een business- en value case opgesteld op basis van de Total Cost of Ownership benadering.

Tot slot hebben wij, op basis van de duurzaamheidsambities van de gemeente op het gebied van energie, circulariteit, gezondheid, sociale duurzaamheid en mobiliteit, de gemeente geadviseerd welk scenario de voorkeur heeft om in de toekomst te realiseren.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This