Selecteer een pagina

Verduurzaming Ronald McDonald Huizen

Zowel Ronald McDonald in Nederland als Ronald McDonald House Charities hechten veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Het past binnen haar maatschappelijke rol om bewust om te gaan met de impact die de Huizen hebben op de omgeving en het milieu. Alba Concepts heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden om de Ronald McDonald Huizen te verduurzamen. De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd voor de tien Huizen. Dit betreft de vestigingen: AMC, VU, Arnhem, Friesland, Hoeve, Groningen, Middenwest-Brabant, Utrecht en Zuidoost-Brabant.

Om te komen tot de geschikte duurzaamheidsmaatregelen heeft Alba Concepts een technische inspectie laten uitvoeren om het potentieel inzichtelijk te maken. In combinatie met meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s), plattegronden en daktekeningen, energielabels, jaarafrekeningen en technische specificaties van installaties is er een nulmeting uitgevoerd. Op basis van de nulmeting zijn duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk gemaakt om zowel technisch als ruimtelijk de Huizen te kunnen verbeteren. Hierbij heeft Alba Concepts zich gericht op: Led-verlichting, type aansluiting, zonnepanelen en -collectoren, verwarming en warm watervoorzieningen.

Bij het komen tot de duurzaamheidsmaatregelen en -pakketten heeft Alba Concepts ook gekeken naar de Total Cost of Ownership. Niet alleen de initiële investering speelt een belangrijke rol, maar ook de impact op de (middel)lange termijn voor wat betreft de exploitatie van de Huizen gelet op beheer, onderhoud en energie.

Daarnaast heeft Alba Concepts Ronald McDonald ondersteuning geboden bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van enkele Huizen. Daarbij hebben wij zonnepanelenleveranciers geselecteerd, de SDE+-aanvraag ingediend en onderzocht of het Huis omgevingsvergunningsplichtig is.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This