Selecteer een pagina

Verduurzaming bestaande kantorenvoorraad Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel van deze opgave is het verduurzamen van de Haagse kantorenvoorraad. Een belangrijk uitgangspunt is dat verduurzaming ondersteunend is aan het economisch klimaat van de stad. De uitdaging is om een set van maatregelen vast te stellen en de rol van de gemeente daarbij scherp te krijgen teneinde zowel de duurzaamheidsambities als de economische doelstellingen van de gemeente te verwezenlijken. Alba Concepts is gevraagd te adviseren bij het gericht verduurzamen van de kantorenmarkt in Den Haag.

De uitdaging voor de gemeente Den Haag ligt in het combineren van duurzaamheidsambities met het stimuleren van de Haagse economie. Ter illustratie; De Haagse kantorenmarkt kampt met een aanzienlijke leegstand. Het aanpakken van deze leegstand is vanuit economisch perspectief wenselijk, maar kan een bedreiging vormen voor de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn op het moment dat leegstaande kantoorpanden bij het betreden van een nieuwe huurder niet worden verduurzaamd. Er bestaat de behoefte aan een meer gerichte aanpak op dit onderdeel.

Alba Concepts ondersteunt de gemeente Den Haag in dit proces. Dit door onder andere inzicht te verschaffen in de grootste energieverbruikers in de Haagse kantorenmarkt. Op basis van deze output zijn kansen en belemmeringen in beeld gebracht voor het verduurzamen van deze gebouwen. Dit wordt vertaald naar een uitvoerbaar advies voor beleidsmakers. Daarbij ligt de focus op de thema’s zoals Jeremy Rifkin die heeft gedefinieerd voor de Metropoolregio. Het gaat daarbij onder andere om de Smart Energy en de Circulaire Economie, welke kansen bieden in het verduurzamen van kantoren. Met dit advies kan de gemeente gerichter acteren en stappen maken richting het doel: klimaatneutraal in 2040.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This