Selecteer een pagina

Team Energiek wint tender Projectontwikkeling Leidsche Rijn Centrum Oost!

Alba Concepts is onderdeel geweest van het winnende team Energiek, het team van Janssen de Jong Projectontwikkeling voor de ontwikkeling van vier kavels in Leidsche Rijn Centrum Oost. De lat ligt hier duidelijk hoger dan elders in Leidsche Rijn, temeer omdat er naast de gevarieerde opbouw, de bijzondere ruimtelijkheid en de rijke detaillering van de woningen ook nog eens een grensverleggende ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezondheid is neergelegd. Duurzaamheid en gezondheid waren dan ook belangrijke gunningscriteria.

Alba Concepts is verantwoordelijk geweest voor het vormen van de visie op circulair bouwen en het, in samenwerking met de projectontwikkelaars, architecten en adviseurs, uitwerken van deze visie en die van de gezonde verstedelijking in het ontwerp.

Het resultaat
Team Energiek heeft een compleet en integraal plan gemaakt voor de betreffende kavels in Leidsche Rijn Centrum Oost. De bouwblokken hebben een formele buitenzijde met een stedelijke allure.

De invulling van de binnentuinen heeft een zeer groene, ecologische uitstraling. De ontwerpen van de binnentuinen zijn gebaseerd op de vijf pijlers die wij voor Leidsche Rijn Centrum Oost hebben gedefinieerd als de basis van gezonde verstedelijking: De tuin, Groen & blauw, Klimaat & geluid, Spelen, Bewegen & Ontmoeten en Energie & Mobiliteit.

De woningen hebben gemiddeld een EPC van -0,5 en een gemiddelde GPR score van 8,5. Met de overcapaciteit die PV panelen opwekken, hebben bewoners de mogelijkheid om gemiddeld circa 10.000 tot 15.000 klimaatneutrale kilometers per huishouden per jaar te rijden. Middels een slim mobiliteitsconcept en de elektrische deelauto’s die hierbij worden geleverd, kunnen de bewoners van Energiek deze elektrische kilometers gebruiken.

Alba Concepts heeft circulariteit verder uitgewerkt op de thema’s Techniek, Proces en Financiën. Met deze onderverdeling sturen wij op verschillende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) binnen de bouwstenen en borgen wij onderlinge raakvlakken. Op deze manier is circulair bouwen meetbaar (techniek), bestuurbaar (proces) en uitvoerbaar (financiën). Daarnaast hebben wij ingezet op de Building Circularity Index (BCI), het door Alba Concepts ontwikkelde beoordelingsmodel dat het mogelijk maakt om het circulariteitsniveau van gebouwen te bepalen.  Een greep uit de concrete circulaire maatregelen die zijn toegepast voor het ontwerp van Energiek:
100% van de toegepaste materialen worden vastgelegd in een grondstoffenpaspoort.

  • De indeling van de achtergevel van de woning is flexibel op begane grond niveau. Deze gevelzone is ontworpen op basis van een modulaire maat, waardoor de bewoners verschillende losmaakbare modules kunnen kiezen. Deze modules zijn losmaakbaar en gemakkelijk her te gebruiken.
  • 100% van de toegepaste tegels en klinkers in de binnentuin zijn hergebruikt.
  • De gehele houten buitengevel, grenzend aan de binnentuin, is 100% biobased.

Wij zijn supertrots dat wij met team Energiek deze tender hebben gewonnen! De plannen zijn gesmeed, tijd om ze werkelijkheid te laten worden! In september 2019 start de verkoop van deze duurzame nieuwbouw woningen. 

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Samenwerken met Alba staat voor uitgedaagd worden, kritisch buiten de kaders denken en doen, veel enthousiasme, maar zonder de groene lijn uit het oog te verliezen. Resulterend in een concrete integrale visie op circulair bouwen. Super.

Marco Wubben, Manager Initiatief en Concept.
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This