Selecteer een pagina

Revitalisatie kantoren Kuijpers: show- en testcase

Technisch dienstverlener Kuijpers wil de kantoorgebouwen aan het Zuiderkruis 15-17 in Den Bosch faseren en revitaliseren. Hierbij zullen zij eerst het gebouw aan Zuiderkruis 17 revitaliseren en vervolgens het andere gebouw. Vanuit het programma Gebouw Vol Energie Den Bosch is Kuijpers gestart met het formuleren van duurzaamheidsambities. Het is van groot belang dat revitalisatie de kantoren maximaal voorziet in de gezondheid, functionaliteit en het comfort van de medewerkers. Zij zien graag dat hun medewerkers prettig en gezond kunnen werken in de kantoren. Met de revitalisatie van de twee gebouwen aan het Zuiderkruis laat het bedrijf zien wat de Kuijpers-standaard is. Kwaliteit, koploper in de technieken die bijdragen aan energiezuinigheid, smart building, flexibiliteit en circulariteit.

De rol van Alba Concepts
Alba Concepts heeft Kuijpers ondersteund in het formuleren van de duurzaamheidsambitie voor de twee kantoren. Om te komen tot een ambitie op het gebied van duurzaamheid, is het van belang om kwalitatief én kwantitatief vast te stellen wat belangrijk is. Deze thema’s zijn vertaald naar Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Tijdens het voortraject zijn Kuijpers en Alba Concepts met elkaar opgetrokken om de ambities voor de revitalisatie van deze panden gezamenlijk te formuleren en vast te stellen. Hiermee is het fundament gelegd voor een uniek project. Een project dat dient als showcase naar buiten toe en als testcase voor de organisatie.

Alba Concepts als projectmanager 
Vanuit deze gedachte heeft Kuijpers Alba Concepts gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een complete en juiste uitvraag. Wij vervullen in dit project de rol van projectmanager. Dit betekent dat wij het uitvraagproces, de uitvraagstukken en vraagspecificaties opstellen en sturen op het realiseren van het gewenste resultaat binnen de gestelde kaders. Het project is zowel voor ons als voor Kuijpers een succes wanneer de ambities maximaal zijn behaald binnen de gestelde tijd en budget.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This