Selecteer een pagina

PRICE: Hét fieldlab voor de circulaire leefomgeving

Op initiatief van de Provincie Flevoland en de gemeente Almere zijn in 2019 verschillende partijen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid bijeengekomen. De provincie Flevoland, gemeente Almere met een stuurgroep bestaande uit Van Wijnen, CIRWINN, ROC van Flevoland en de Hogeschool Windesheim hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (hierna: PRICE).

PRICE wordt hét fieldlab voor de circulaire leefomgeving en versterkt daarmee Nederland, de regio en Almere met haar koppositie als kennishouder, innovator en realisator van de circulaire leefomgeving. Het wordt een internationaal bekende en erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel om in 2030 koploper te zijn van de circulaire economie. Het startpunt voor het behalen van deze ambitie is de circulaire leefomgeving. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire (bouw)economie en leefomgeving.

Rol Alba Concepts

Voor PRICE heeft Alba Concepts een strategisch plan 2020 – 2025 uitgewerkt. Hierin is beschreven op welke inhoudelijke thema’s PRICE inzet, hoe de organisatie eruit ziet en wat daarvoor belangrijke randvoorwaarden zijn. Als vervolg hierop ondersteunen wij bij de verdere operationalisering van PRICE. Alba Concepts geeft hierbij richting aan het proces om te komen tot een operationeel PRICE. Zo geven wij procesmatig vorm aan de besluitvorming, het creëren van draagvlak en het agenderen van de juiste onderdelen gedurende het proces. Daarnaast draagt Alba Concepts bij aan de inhoudelijke invulling van PRICE. Gezamenlijk met alle betrokken stakeholders worden verschillende onderdelen geoperationaliseerd waaronder de governance, de business case en locatie. Ook wordt het actieplan 2021 opgesteld, langs de verschillende actielijnen (proces, techniek, meetbaarheid, sociaal en financiën), om zo richting te geven voor toekomstige projecten binnen PRICE.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This