Selecteer een pagina

‘Op termijn het duurzaamste bedrijventerrein!’ Gemeente Schiedam

Toen Alba Concepts de gemeente Schiedam vroeg naar haar ambities met betrekking tot de herontwikkeling van de Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, was het antwoord: ”In Schiedam wordt op termijn het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland gerealiseerd”. Een gewaagde, maar zeker geen onmogelijke uitdaging. Helemaal gezien het feit dat binnen nu en vijf jaar het merendeel van de erfpachten afloopt. De gemeente ziet in dit gegeven dan ook de uitgelezen kans om een duurzame invulling te geven aan de nieuwe uitgiftes van de erfpachten. Zo kunnen zij gevestigde en nieuwe ondernemers stimuleren én motiveren om te investeren in duurzaamheid. Een interessant vraagstuk dat vraagt om een integrale aanpak op verschillende aandachtsgebieden en schaalniveaus, waarbij de gemeente constant in nauwe samenwerking is met de ondernemers binnen het gebied.

Uit onze interviews met diverse betrokkenen binnen deze gebiedsontwikkeling bleek al snel dat de gemeente met haar ambitie geen visserslatijn praat, maar duurzaamheid écht als uitgangspunt neemt in de transformatie van het gehele gebied. Circa 300 hectare met ruim 400 bedrijven. Tja, ‘hoe te beginnen?’ zou je denken. Nou, in eerste instantie door te praten. Heel veel te praten. Zo werden het afgelopen jaar meer dan honderd gesprekken gevoerd met ondernemers over de toekomst en staan er nog vele gesprekken op het programma. Tijdens deze gesprekken maken de gemeente en (nieuwe) ondernemers afspraken over onder meer duurzaamheid en circulariteit. Rode draad in deze gesprekken is het toetsingskader Duurzaamheid Gebouwen. Hierin staan de randvoorwaarden gesteld waar ondernemers in de toekomst aan moeten voldoen. De juiste balans daarin is van cruciaal belang. “Ambitieus zijn, maar wel realistisch blijven” aldus projectleider Liesbeth Roeles. Aan de hand van verschillende duurzaamheidsthema’s, met daaraan prestatie-eisen gekoppeld, is de lat omtrent duurzaamheid bepaald.

In het toetsingskader zijn de vijf duurzaamheidspijlers van de GPR Gebouw systematiek (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) als basis genomen. Maar de gemeente Schiedam dacht groter. Onder de vijf pijlers zijn daarom aanvullende sub-thema’s opgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van BENG, hittestress en losmaakbaarheid. Op deze manier is een kader gevormd dat perfect aansluit bij de ambities van de gemeente rondom de herontwikkeling van dit unieke stukje Nederland. De eerste stap naar de realisatie van Nederlands duurzaamste bedrijventerrein is in gang gezet! Een mooie samenwerking met de Architekten Cie.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This