Selecteer een pagina

Op naar Zero Emisson!

Avans Zero Emission. Een duidelijk statement met een hoge lat. Maar niet onhaalbaar. Mits de juiste stappen worden gezet in de tijd. En daar helpt Alba Concepts bij.

Samen met Sinis stelt Alba Concepts een Roadmap op voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van Avans. Dit doen we middels de volgende stappen:

  1. Allereerst beginnen wij met het verzamelen van de benodigde kennis en informatie middels een contextanalyse, een inventarisatie van de vastgoedportefeuille en interviews met de medewerkers van Avans.
  2. Op basis van de verkregen informatie stellen wij de prestatie-eisen op voor de thema’s Energie en Circulair. Enerzijds stellen wij prestatie-eisen op om te voldoen aan de wettelijke eisen en het binnenhalen van de quick-wins. Anderzijds dagen wij Avans uit om in te zetten op ambitieuze doch realistische prestatie-eisen.
  3. Ter invulling van de vastgestelde prestatie-eisen stellen wij per vastgoedobject duurzame menukaarten op . Om de menukaarten praktisch en toepasbaar te maken, berekenen wij de financiële consequenties. Dit werken wij uit naar een integrale Tocal Cost of Ownership benadering waarbij we de investering, de exploitatievoordelen, eventuele additionele opbrengsten zoals restwaarde en terugverdientijd opnemen.
  4. Tevens onderzoeken wij de integratie van het maatregelpakket met het MeerJarenOnderhoudsPlan en brengen wij de risico’s en kansen in kaart. Tot slot is het van belang dat de prestatie-eisen worden gemeten. Zodoende geven wij aan op welke wijze voor, tijdens en na het uitvoeren van de duurzame maatregelen de prestatie-eisen gemonitord en gemeten kunnen worden.

Aan de hand van de voorgaande stappen komen wij tot een duurzame ‘roadmap’. Deze roadmap geeft een strategische invulling aan de duurzaamheidsambitie van Avans. Ook biedt het een duidelijk kader voor het nemen van investeringsbeslissingen door Avans. Met de Roadmap weet Avans een circulaire bedrijfsvoering te realiseren in 2030. Op naar Zero Emisson!

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This