Selecteer een pagina

OML ontwikkelt de eerste biobased gebiedsontwikkeling!

Op bedrijventerrein Zevenellen is, in samenwerking met lokale agrariërs, het initiatief geopperd om een Biobased Agricultural industrie op te zetten. Om hiermee een vliegende start te maken is het noodzakelijk om (startup) bedrijven aan te trekken en het thema ‘Biobased Agricultural’ aan te jagen. Vanuit deze gedachte wil Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) naar een alternatieve manier om de grond te verkopen/verpachten. Daarnaast heeft OML als doelstelling dat thema biobased agricultural de gemeenschappelijke deler blijft van de bedrijven in de gebiedsontwikkeling. Alba Concepts heeft opdracht gekregen om OML te ondersteunen bij deze unieke gebiedsontwikkeling.

Alba Concepts heeft op basis van een analyse van de grondexploitatie, vastgoedexploitatie, beheerexploitatie en de primaire bedrijfsprocessen van de potentiële bedrijven een twintigtal verdienmodellen opgesteld. Uiteindelijk zijn er drie verdienmodellen vastgesteld die de meeste potentie hebben voor de gebiedsontwikkeling Zevenellen.

  • Een revolverend fonds dat investeert in de bedrijven op het terrein. In ruil daarvoor pakt het fonds een percentage van de winst van bedrijven. Doordat het fonds blijft groeien en er een exit strategie is voor het fonds, heeft OML een tweede verdienmodel naast de grondprijs. Het verschil aan inkomsten door dit verdienmodel kan worden verdisconteerd in een lagere grondprijs.
  • Door met een ESCo/MUSCo/HESCo marktpartijen garanties te laten geven over energie, beheer en gezondheid, blijven de investeringskosten voor bedrijven lager. Wanneer dit vertaald wordt naar een grondexploitatie, heeft een biobased bedrijf meer financiële ruimte voor de grond en opstal.
  • OML kan een tijdelijk zonnepark laten aanleggen op de kavels die nog niet verkocht/verpacht zijn. Deze zonnepanelen zijn zo ontworpen dat deze hergebruikt kunnen worden op de daken van toekomstige gebouwen binnen het plangebied. De ontwikkelaar van dit zonnepark betaalt een vergoeding voor het gebruik van de grond aan OML. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de grond een dubbele functie te geven, namelijk landbouw en duurzame energie. Op deze manier genereert OML direct inkomsten, ook in de eerste jaren wanneer het terrein nog niet volledig verhuurd is.

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg is werkzaam binnen haar vijf gemeenten – Roermond, Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen – en is opgericht met als doel de werkgelegenheid binnen de regio te behouden en te versterken door het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijvigheid.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This