Selecteer een pagina

CSRD een vloek of een zegen?

CSRD een vloek of een zegen?
De komende jaren moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese regelgeving heeft als doel om de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten en zo de transitie naar een duurzame economie te realiseren.

Alba Paper: Van Wollige circulaire beloftes naar harde circulaire prestaties!

Deze Albapaper is bedoeld voor iedereen die circulariteit binnen aanbestedingen objectief wil uitvragen en beoordelen. Deze Albapaper bestaat uit twee delen. Hierbij richten wij ons in deel één op het toepassen van de Building Circularity Index (BCI), welke uitermate geschikt is als objectief beoordelingscriterium in aanbestedingen. Met de BCI kunnen circulaire ambities concreet worden uitgevraagd én beoordeeld, met als doel het daadwerkelijk realiseren van een circulair gebouw.

Niet alleen beoordelen op visies, maar sturen op concrete prestaties. In deel twee zullen wij handvatten en voorbeelden
geven over hoe wij de BCI met ons meetinstrument BCI Gebouw in de praktijk toepassen bij aanbestedingen.

Alba Academie: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Het circulair aanbesteden wint steeds meer terrein. Initiatieven zoals ‘Het nieuwe normaal’ van het Samen Versnellen programma dragen bij aan een betere implementatie van circulariteit in de vraagspecificaties en gunningscriteria. Hoewel dit theoretisch veelbelovend klinkt, kan de praktische uitvoering complex zijn. Om die reden organiseren wij op dinsdagmiddag 9 mei vanaf 13.30 uur de Alba Academie, waarin wij uitleggen hoe je circulair aanbesteden in je eigen project kan borgen. We bieden praktische tools aan voor het ontwerpen van je aanbesteding en Caren Schipperus, advocaat en directeur Alex Advocaten legt uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast zullen Yvonne Vos, wethouder gemeente Vught en Jesse Hijink, projectleider gemeente Vught en Robert Koning, coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria toelichten.

Appels met appels vergelijken is (nog) geen appeltje eitje!

Van fouten kun je leren. Internet en social media staan vol met succesverhalen over duurzame en unieke projecten. Ogenschijnlijk allemaal aanbestedingen die ‘door een ringetje te halen zijn’. Maar geloof mij, zeker wat betreft circulair aanbesteden staan we echt nog in de kinderschoenen. Ook ik leer bij iedere circulaire aanbesteding wat ik bij een volgende selectie anders zou doen. Want er zijn niet alleen maar succes verhalen. Helaas heb ik ook zelf bij zowel het inschrijven als bij het opstellen van aanbestedingen missers gemaakt.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld!

Share This