Selecteer een pagina

Studie naar de ‘CO2-impact van de bouw

Vorige week heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie advies uitgebracht over het terugdringen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse bouw. Dit advies is gebaseerd op onderliggende deelstudies naar de renovatie- en nieuwbouw van woningen, de utiliteitssector en de GWW. Het onderzoeksconsortium (Alba Concepts, Copper8, NIBE en Metabolic) komt tot de urgente conclusie dat onze huidige manier van bouwen op zeer korte termijn de planetaire grenzen zal overschrijden.

Utiliteitsbouw cruciaal voor klimaatdoelen, versnelling nodig voor grotere impact

Het rapport, opgesteld door Alba Concepts, Copper8, Metabolic en NIBE en in opdracht van, het RVO, het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Amsterdam, biedt concrete inzichten ten aanzien van drie cruciale strategieën. Deze strategieën hebben alle drie als doel om, CO2-uitstoot, milieu-impact en materiaalgebruik te verminderen: hoogwaardig hergebruik, biobased bouwen en een versnelde verduurzaming van de bouwmaterialenindustrie.

isoMAX Circutherm opgenomen in de Nationale Milieudatabase!

GSF isoMAX B.V. produceert met isoMAX als eerste glasbedrijf ter wereld circulair isolatieglas voor gebouwen.Samen met GSF isoMAX heeft Alba Concepts afgelopen periode gewerkt aan de levenscyclusanalyse (LCA) van isoMAX Circutherm. De milieuverklaring is inmiddels opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Een circulaire kijk op woningconcepten

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename zichtbaar van bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en productie van geïndustrialiseerde woningbouw. Dit varieert van grote bouwbedrijven die hun aanbod van woningconcepten uitbreiden tot start-ups die werken met ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare bouwproducten en -materialen. Door de verscheidenheid aan woningconcepten die ook variëren in aard en omvang wordt het voor potentiële afnemers van de woningconcepten steeds lastiger om een juiste keuze te maken.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld!

Share This