Selecteer een pagina

Een circulaire kijk op woningconcepten

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename zichtbaar van bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en productie van geïndustrialiseerde woningbouw. Dit varieert van grote bouwbedrijven die hun aanbod van woningconcepten uitbreiden tot start-ups die werken met ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare bouwproducten en -materialen. Door de verscheidenheid aan woningconcepten die ook variëren in aard en omvang wordt het voor potentiële afnemers van de woningconcepten steeds lastiger om een juiste keuze te maken.

Even terugkijken: een jaar Alba Concepts

Even terugkijken: een jaar Alba Concepts. Vorig jaar besloot ik, na 21 jaar als gemeenteambtenaar gewerkt te hebben, over te stappen naar Alba Concepts. Hoe kijk ik terug op deze overstap? En wat waren de belangrijkste eye openers? Leuk om mijzelf eens even te bevragen hierover.

Terugblik Alba Academie 9 mei 2023: Circulair aanbesteden, maar hoe?

Vanaf 2023 pakt het Rijksvastgoedbedrijf het circulair aanbesteden op, maar hoe pak je dat nu in de weerbarstige praktijk aan? Tijdens de Alba Academie op 9 mei werd duidelijk hoe je circulair aanbesteden in projecten kunt borgen en waar je rekening mee moet houden.

Tijdens de sessie kwamen praktische tools zoals BCI Gebouw en Het Nieuwe Normaal voor het ontwerpen van je aanbesteding uitgebreid aan de orde. Caren Schipperus advocaat en directeur Alex Advocaten legde uit wat er wettelijk mogelijk is. Daarnaast deelden Jesse Hijink projectleider gemeente Vught en Robert Koning coördinator projectontwikkeling Fien Wonen hun ervaringen met aanbestedingen met circulaire gunningscriteria.

CSRD een vloek of een zegen?

CSRD een vloek of een zegen?
De komende jaren moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese regelgeving heeft als doel om de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten en zo de transitie naar een duurzame economie te realiseren.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

U heeft zich succesvol aangemeld!

Share This