Selecteer een pagina

Nieuwe vestiging Holland Casino Venlo gaat voor Cradle-2-cradle

Vertaling duurzaam bedrijfsproces naar nieuwe vestiging
Holland Casino gaat de bestaande casinovestiging in Venlo verlaten en verhuizen naar een nieuwe locatie. Gemeente Venlo heeft hieraan wel een aantal voorwaarden gesteld, waaraan Holland Casino invulling gaat geven. Eén belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe casinovestiging past binnen de filosofie die de gemeente heeft omarmd, Cradle-2-Cradle (C2C). Daarnaast denkt en doet Holland Casino duurzaam in haar eigen bedrijfsprocessen en wenst dit op een integrale manier te verankeren in het nieuwe gebouw. Een uitdaging waar duurzaamheid, vastgoed en financiën in balans moeten worden gebracht en gehouden. Alba Concepts ondersteunt Holland Casino in dit traject.

Alba Concepts heeft Holland Casino geholpen bij het definiëren van de eigen duurzaamheidsstrategie met bijbehorende duurzaamheidspijlers, -thema’s, kritieke prestatie-eisen en uiteindelijke duurzame maatregelen. Dit is vertaald in het Programma van Eisen wat is meegegeven bij de Europese aanbesteding van het architectonisch ontwerp inclusief engineering. Alba Concepts heeft invulling gegeven aan de gunningscriteria op het gebied van duurzaamheid en heeft in zowel de selectie- als gunningsfase plaatsgenomen in de beoordelingscommissie. Uiteindelijk is het consortium MVSA en Arcadis geselecteerd als winnende inschrijver. Ook vanuit financieel perspectief heeft Alba Concepts gehandeld door de businesscase en value case op te stellen voor de verduurzaming van de nieuwbouw kijkend naar energie, onderhoud, impact van circulair denken en subsidiestromen. Op dit moment is Alba Concepts als sparringpartner betrokken in de ontwerpfase(n).

Nieuw Icoon voor gemeente Venlo op het gebied van C2C
Na de Floriade en het Stadskantoor wordt het nieuwe Holland Casino het volgende icoon voor gemeente Venlo om zich te profileren als voorloper op het gebied van duurzame Cradle-2-Cradle-ontwikkeling. Een casinovestiging die op dit moment de enige in zijn soort is door de ongekend hoge duurzaamheidsambities, vertaald in zichtbare en niet-zichtbare maatregelen voor gasten, medewerkers en toeleveranciers.

Creatieve aanpak en onconventionele duurzame oplossingen
Door haar creatieve aanpak en onconventionele duurzame oplossingen is en blijft het een feestje om continu bezig te zijn om net dat stapje verder te zetten in de verduurzaming. Daar helpt Alba Concepts bij. Niet alleen met ideeën, maar ook uitwerkingen naar concrete toepassingen met een gezonde financiële onderbouwing.

Van adembenemend ontwerp naar realisatie
De uitstraling van het ontwerp van MVSA en Arcadis is adembenemend en is in zichzelf niet alleen duurzaam, maar ziet er ook zo uit. De uitdaging in het project is om dit ook daadwerkelijk te realiseren binnen de (financiële) kaders. En wanneer er onverhoopt moet worden bijgestuurd, dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het ontwerp en de duurzame maatregelen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This