Selecteer een pagina

Nieuwbouw L&M TU Delft: hoog ambitieniveau duurzaamheid en circulariteit

Alba Concepts ondersteunt als duurzaamheidadviseur bij de nieuwbouw voor de afdeling Logistiek & Milieu (L&M) van de TU Delft. Het gebouw wordt gevestigd in het zuiden van de campus Zuid van de universiteit. Het Logistiek & Milieu gebouw heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 2.300m². De belangrijkste functie van de locatie is opslag en distributie voor gassen en vloeistoffen die gebruikt worden op de verschillende faculteiten van de universiteit. In het project werkt Alba Concepts nauw samen met de andere adviseurs: architectenbureau cepezed, constructeur Arcadis en installatieadviseur Deerns.

Het project L&M heeft een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De ambities zijn uitgewerkt in een duurzaamheidsraamwerk. Dit raamwerk sluit naadloos aan op de duurzaamheidambities voor de gehele TU Delft. De volgende duurzaamheidsambities zijn opgenomen in het duurzaamheidsraamwerk:

  • BREEAM certificering;
  • Circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden;
  • Energieneutraal;
  • Klimaatadaptief en biodiversiteit;
  • Milieu-impact;
  • Registreren van inkomende materialen.

De uitwerking van het energieconcept is belegd bij Deerns. Alba Concepts begeleidt en adviseert op de overige thema’s en maakt de bijbehorende berekeningen.

BREEAM certificering
TU Delft heeft voor deze locatie ambitie om een BREEAM Excellent-certificering te behalen. BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method – is een wereldwijd gebruikte methode voor het meten en certificeren van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Alba Concepts ondersteunt TU Delft in het behalen van credits voor de beoogde Very Good certificering.

Circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden

Aan de hand van de Building Circularity Index© (hierna: BCI) streeft TU Delft naar een BCI-score van 60% en een losmaakbaarheidsindex van maar liefst 70%. Nieuwe materialen worden zoveel mogelijk vermeden. Nieuw in te brengen producten zijn zo veel mogelijk ontworpen om hergebruikt of gerecycled te worden op het einde van de levensduur. De losmaakbaarheidsindex helpt ons hierbij. Immers, hoe losmaakbaarder een gebouw is, hoe meer potentie dit biedt voor mogelijk hergebruik. De losmaakbare detailleringen zijn in het ontwerp onder andere terug te vinden in de hoofddraagconstructie, de vloeren, dak en de gevels. Daarnaast worden de PV panelen op het dak hergebruikt vanuit het huidige L&M pand.

Energieneutraal
Het gebouw wordt energieneutraal en niet aangesloten op het gasnet. Duurzame energie wordt lokaal gewonnen uit PV panelen op het dak. Bovendien streeft L&M ernaar een energieleverend gebouw te worden. Deze wekt meer energie op dan dat het verbruikt. Hierdoor kan er duurzame energie terug geleverd worden aan het net.

Klimaatadaptief & biodiversiteit
Het project L&M houdt rekening met klimaatadaptief ontwerpen. Zo wordt een groendak toegepast met beplanting die aansluit op de lokale biodiversiteit van het omliggende polderlandschap. Daarnaast fungeert het groendak als waterbuffer waardoor geen hemelwaterafvoer op het riool in het ontwerp nodig is. 

Milieu-impact
Aan de hand van MilieuPrestatie Gebouw (MPG) bieden we voor project L&M inzicht in de milieuprestatie van een gebouw. TU Delft streeft voor een MPG-score van maximaal 0,50. Concrete stappen op gebied van milieu-impact zijn gemaakt door het adviseren van biobased isolatiemateriaal in de gevels en het maximaliseren van betongranulaat in de funderingen.

Registeren van inkomende materialen
Met behulp van BCI Gebouw genereren wij een materiaalpaspoort voor L&M. Dit materialenpaspoort registreert, ordent, bewaart en ontsluit data waarmee afval- en grondstoffenstromen op elke schaal kunnen worden gemonitord. Het paspoort bestaat uit een Bill of Materials (BoM) en een Bill of Connection (BoC).

Duurzame en innovatieve keuzes

Vanaf de start van het ontwerptraject inspireren en dagen wij het ontwerpteam uit om duurzame en innovatieve keuzes te maken. Het dynamische proces tussen duurzaamheidsadviseur en ontwerpteam zorgt voor flexibiliteit in het ontwerptraject. Daarnaast kan Alba Concepts aan de hand van de BCI- en MPG-berekeningen continu de duurzame keuzes op een kwantitatieve manier afwegen en onderbouwen.

Mede door gebruik van de tool BCI Gebouw kan Alba Concepts verder kijken dan alleen de milieu-impact van materiaalgebruik. De BCI geeft ons inzicht in de mate van circulariteit en losmaakbaarheid van de materialen, waarop wij in het ontwerpproces al sturen. Door nauwe samenwerking met de adviseurs, met de BCI tussenresultaten als onderlegger, kunnen wij in een vroeg stadium weloverwogen keuzes maken voor de verschillende thema’s en bijbehorende doelstellingen.  

De verschillende thema’s bieden dit project de kans de grenzen qua duurzaamheid op te zoeken. Echter zorgt het ook voor een uitdaging om de verschillende ambitieniveaus in balans te houden. Het spanningsveld tussen lage milieu-impact en CO2 tegenover hoge circulariteit is een grote uitdaging voor project L&M. Het gebouw kenmerkt zich van een relatief klein BVO, waardoor het relatief grote aandeel PV panelen op het dak een significant aandeel op de schaduwkosten leveren.  

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This