Selecteer een pagina

Losmaakbaarheid dit jaar ook meetbaar met GPR en BREEAM

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Alba Concepts gevraagd onderzoek uit te voeren naar het meetbaar maken van losmaakbaarheid in de bouw in het kader van de transitieagenda circulaire bouweconomie. Een uniforme meetmethodiek helpt de bouwsector met richting te geven aan het experimenteren met losmaakbaar en ook meer circulair bouwen. De meetmethodiek moet aansluiten op bestaande duurzaamheidsinstrumenten zoals de MilieuPrestatieGebouw (MPG) en wordt geïntegreerd in BREEAM-NL en GPR gebouw.

Building Circularity Index als uitgangspunt
Wij hebben op basis van onze ervaring met de meetmethodiek de Building Circularity Index© en het universitair onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven “Disassembling the steps towards Building Circularity” de meetmethodiek vormgegeven in samenwerking met RVO, DGBC en W/E Adviseurs. Dit heeft geresulteerd in een meetmethodiek, een adviesrapport en een tool om de losmaakbaarheidsindex te berekenen op elementniveau en op projectniveau. Wij maken hierbij gebruik van de zogenaamde ‘Fuzzy Variables’ van losmaakbaarheid, opgesteld in een onderzoek door dr. E. Durmisevic. Door de MPG toe te passen als wegingsfactor voor elementen, borduurt het voort op reeds erkende meetmethodieken voor duurzaam bouwen.

Samenwerkende partijen
De losmaakbaarheidsindex is de eerste meetmethodiek in de bouw die vergaand losmaakbaarheid meetbaar maakt en toepasbaar is op alle bouwprojecten. Gedurende het onderzoek is intensief samengewerkt met de betrokken partijen waardoor steeds de uitgangspunten zijn afgestemd. Hiermee is het toepasbaar gemaakt voor zowel BREEAM-NL en GPR gebouw. De DGBC en W/E Adviseurs gaan de meetmethodiek adopteren in hun duurzaamheidsinstrumenten.

Concept meetlat losmaakbaarheid opgeleverd
DGBC gaat de komende maanden een traject organiseren waarin zij deze meetlat toetsen aan de hand van enkele echte gebouwen. Na deze praktijktoets wordt het rapport in de Dutch Green Building Week (eind september 2019) in definitieve vorm gepresenteerd. Wie interesse heeft in het concept-rapport en meer wilt weten over deze meetmethodiek kan het opvragen via onze collega Mike.

Wij kijken terug op een zeer prettige samenwerking samen met RVO, DGBC en W/E Adviseurs. Een nieuwe stap richting de transitie naar een circulaire bouweconomie is hiermee gezet.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Mike van Vliet
E | mike@albaconcepts.nl
T | 06 53 48 89 13

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This