Selecteer een pagina

Leonie Eggen.

Leonie is een gedreven projectmanager, gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Zij is analytisch en kritisch, waardoor de opgave grondig tegen het licht wordt gehouden. Op weg naar het resultaat staat een goede samenwerking en het team voorop. Voor het beste resultaat moeten de neuzen dezelfde kant op staan, maar moet er ook ruimte zijn voor vragen en verschillende inzichten. Hierdoor houden we elkaar scherp en vullen we elkaar aan.

Met een achtergrond als architect is Leonie in staat vragen, situaties, uitdagingen of problemen op een analytische manier en out of the box te beschouwen. Dit kan wel eens verrassende inzichten en een onconventionele aanpak opleveren.

Voor haar Alba-tijd deed Leonie ervaring op binnen bouwbedrijven, met name in complexe geïntegreerde projecten (DBFMO contracten). Waarom juist deze projecten? Geen gebaande paden, waardoor haar creatieve kijk het best tot zijn recht komt. Geen die-hard bouw(st)er dus. Ze kan zich daarom ook goed vinden in opgaven waarin een dienstverleningscomponent aanwezig is. Daarnaast is Leonie geïnteresseerd in innovatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de stad, gebouw en ruimte.  Binnen deze nieuwe geïntegreerde contractvormen is er vaak meer ruimte om te kunnen innoveren. Leonie heeft ervaring in de aanbestedings-, implementatie- en exploitatiefase. Van initiatief, idee en ontwerp tot en met het waarmaken ervan. Vernieuwings- en innovatievraagstukken zijn goed aan haar besteed, waarbij zij graag over de grenzen van haar eigen vakgebied heen kijkt. Juist op de grensvlakken van verschillende disciplines ontstaan de mooiste dingen! In haar vrije tijd is Leonie graag bezig met muziek, gaat er graag op uit in de natuur en doet ze graag gezellige dingen met familie en vrienden.

Trefwoorden voor Leonie zijn: visionair, enthousiast, resultaatgericht en teamspeler.

leonie@albaconcepts.nl
06 15 03 36 49

Recente projecten van Leonie

Circulariteitsstrategie Radboud Universiteit

Circulariteitsstrategie Radboud Universiteit

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de Radboud Universiteit en is verder uitgewerkt in diverse visie- en beleidsstukken. Circulariteit is hierbij een belangrijk thema en een van de vier ambitiepijlers. De Radboud Universiteit wil in 2050 100% circulair zijn. Maar wat betekent dat? Hoe gaat de Radboud Universiteit hier komen? Waar zet de Radboud Universiteit wel en niet op in? Welke stappen worden hierin ondernomen? Maar vooral: hoe zorgen we dat we iedereen op de campus hierin is meegenomen en dat circulariteit van beleid op papier in de hoofden van de medewerkers en studenten landt? Dat ambities worden gedragen en gezamenlijk stappen worden gezet?

Lees meer
Concretisering circulariteitsstrategie Nijhuis 

Concretisering circulariteitsstrategie Nijhuis 

Nijhuis Bouw staat bekend om hun klantgerichtheid, lerend vermogen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nijhuis gaat daarom stappen zetten op het gebied van circulariteit. Om hier goed invulling aan te kunnen geven is er onderzoek gedaan naar wat medewerkers en opdrachtgevers verstaan onder het thema circulariteit.

Lees meer

Recente blog berichten van Leonie

Weg met de eindejaar blogs!

Weg met de eindejaar blogs!

De eerste dag van de lockdown waarop de twee mini’s weer thuis zijn, er weer in shifts gewerkt wordt en ik even geen luiers hoef te verschonen en boterhammen hoef te smeren. Een uitstekend moment om terug te blikken op 2020 en vooruit te kijken naar 2021!

Lees meer
Weg met de eindejaar blogs!

Alba Concepts, wat vind ik er nou eigenlijk van?

Zondagochtend 1 oktober, 9.00 uur, inmiddels vijf volle maanden in dienst bij Alba Concepts. Een mooi moment om de balans op te maken: Wat vind ik er nou eigenlijk van? Zit ik op de juiste plek? Vijf maanden in dienst, vijf woorden die het eerste bij mij opkomen als ik denk aan Alba Concepts:

Lees meer
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This