Selecteer een pagina

Leonie Eggen.

Leonie is een gedreven projectmanager, gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Zij is analytisch en kritisch, waardoor de opgave grondig tegen het licht wordt gehouden. Op weg naar het resultaat staat een goede samenwerking en het team voorop. Voor het beste resultaat moeten de neuzen dezelfde kant op staan, maar moet er ook ruimte zijn voor vragen en verschillende inzichten. Hierdoor houden we elkaar scherp en vullen we elkaar aan.

Met een achtergrond als architect is Leonie in staat vragen, situaties, uitdagingen of problemen op een analytische manier en out of the box te beschouwen. Dit kan wel eens verrassende inzichten en een onconventionele aanpak opleveren.

Voor haar Alba-tijd deed Leonie ervaring op binnen bouwbedrijven, met name in complexe geïntegreerde projecten (DBFMO contracten). Waarom juist deze projecten? Geen gebaande paden, waardoor haar creatieve kijk het best tot zijn recht komt. Geen die-hard bouw(st)er dus. Ze kan zich daarom ook goed vinden in opgaven waarin een dienstverleningscomponent aanwezig is. Daarnaast is Leonie geïnteresseerd in innovatie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de stad, gebouw en ruimte.  Binnen deze nieuwe geïntegreerde contractvormen is er vaak meer ruimte om te kunnen innoveren. Leonie heeft ervaring in de aanbestedings-, implementatie- en exploitatiefase. Van initiatief, idee en ontwerp tot en met het waarmaken ervan. Vernieuwings- en innovatievraagstukken zijn goed aan haar besteed, waarbij zij graag over de grenzen van haar eigen vakgebied heen kijkt. Juist op de grensvlakken van verschillende disciplines ontstaan de mooiste dingen! In haar vrije tijd is Leonie graag bezig met muziek, gaat er graag op uit in de natuur en doet ze graag gezellige dingen met familie en vrienden.

Trefwoorden voor Leonie zijn: visionair, enthousiast, resultaatgericht en teamspeler.

leonie@albaconcepts.nl
06 15 03 36 49

Recente projecten van Leonie

Horizons Amsterdam: Het antwoord op klimaat verandering

Horizons Amsterdam: Het antwoord op klimaat verandering

Vorige week werd bekend dat Horizons het winnend ontwerp is geworden! Horzions; een nieuw circulair woongebouw in de Sluisbuurt van Gemeente Amsterdam. Horizons bestaat voor 62% uit biobased en hergebruikte materialen en is voor 96% herbruikbaar aan het einde van zijn levensduur. Het energiepositieve, houten gebouw slaat bijna 3.000 ton CO2 op.

Lees meer
Circulaire routekaart met speciaal meubilair

Circulaire routekaart met speciaal meubilair

Een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid heeft een hoge ambitie gesteld voor het speciaal meubilair in haar kantoren: binnen 5 jaar moet er meer circulaire dienstverlening (onderhoud, repareren en refurbishen) plaatsvinden, dan dat er nieuw wordt aangeschaft. Voorbeelden van speciaal meubilair zijn het vergadermeubilair, loungewerkplekken en restaurant meubilair. Door de hoeveelheid nieuw materiaalverbruik te verlagen, zoals geformuleerd in de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ én de klimaatimpact die nodig is voor de inrichting van de panden van de Rijksoverheid terug te dringen, wordt bijgedragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Lees meer

Recente blog berichten van Leonie

Weg met de eindejaar blogs!

Weg met de eindejaar blogs!

De eerste dag van de lockdown waarop de twee mini’s weer thuis zijn, er weer in shifts gewerkt wordt en ik even geen luiers hoef te verschonen en boterhammen hoef te smeren. Een uitstekend moment om terug te blikken op 2020 en vooruit te kijken naar 2021!

Lees meer
Weg met de eindejaar blogs!

Alba Concepts, wat vind ik er nou eigenlijk van?

Zondagochtend 1 oktober, 9.00 uur, inmiddels vijf volle maanden in dienst bij Alba Concepts. Een mooi moment om de balans op te maken: Wat vind ik er nou eigenlijk van? Zit ik op de juiste plek? Vijf maanden in dienst, vijf woorden die het eerste bij mij opkomen als ik denk aan Alba Concepts:

Lees meer
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This