Selecteer een pagina

“Kamp Circulair” bouwt op Kamp C het eerste volledig circulair gebouwde bedrijfsgebouw van België

Kamp C heeft de ambitie om in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen te realiseren en zodoende circulair bouwen in België op de kaart te zetten. Inmiddels is een belangrijke stap genomen om deze ambitie waar te maken. Op 17 januari 2020 is na een jaar van circulair aanbesteden een geschikt bouwconsortium geselecteerd om deze innovatieve en uitdagende opdracht uit te voeren. Het nieuwe gebouw krijgt de naam ’t Centrum.

Het beginpunt van de selectie- en gunningsfase waren vijf masterclasses met tal van inspirerende sprekers en workshops om kennis te maken met het brede begrip circulair bouwen. Uiteindelijk zijn van de zeven consortia die zich hebben ingeschreven drie consortia geselecteerd voor de dialoogfase. In de dialoogfase is het beoordelingsteam van Kamp C in overleg gegaan met de consortia om kennis te delen en vraag en aanbod nader op elkaar af te stemmen binnen de gestelde kaders. Uiteindelijk zijn de ingediende inschrijvingen beoordeeld op:

  • Het schetsontwerp en de inpassing in de omgeving van het gebouw;
  • De mate van circulariteit middels prestatiebeweringen;
  • Het plan van aanpak van ontwerp naar uitvoering tot onderhoud.

Na een intensief beoordelingsproces is het consortium Kamp Circulair gekozen als winnaar. Het consortium bestaat uit Beneens, TEN, Streng-th, West Architectuur, Tenerga, Muurtuin en VITO.

Het schetsontwerp van Kamp Circulair is gebaseerd op een driedimensionaal grid waarmee een flexibel en aanpasbaar kantoorgebouw wordt gerealiseerd. Door het circulaire ontwerp is ’t Centrum volledig demontabel en eenvoudig uit te breiden of aanpasbaar. Daarnaast kan een nieuwe unit worden gerealiseerd door een bestaande unit te demonteren en de onderdelen te hergebruiken, te upgraden of te vervangen middels een grondstoffendepot. Door dit concept, het gebruiken van herbruikbare materialen én het toepassen van circulaire verdienmodellen is het gebouw een expo voor circulair bouwen. Meer weten? Kijk dan hier voor het ontwerp of een trailer over het concept.

Binnen het adviserend consortium ATP heeft Alba Concepts Kamp C begeleid bij de aanbesteding van de masterclasses tot en met het selecteren van het winnende consortium. Momenteel heeft de Project Start Up plaatsgevonden en zijn de belangrijkste mijlpalen in het verdere ontwerptraject uitgezet. De komende maanden begeleiden wij het consortium bij de verdere uitwerking van het ontwerp en delen wij onze kennis van circulair bouwen om samen een prachtig en volledig circulair gebouw te realiseren.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This