Selecteer een pagina

Innovatietraject Van Wijnen Zuid: Grensverleggend naar morgen én overmorgen

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven
‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven.’ Dat is de slogan van Van Wijnen en vanuit deze drive geeft zij antwoord op vragen van nu en de toekomst. Van Wijnen is zich echter bewust van het feit dat de wereld meer en sneller dan ooit in beweging is. De samenleving verandert, technologie ontwikkelt zich in een razend tempo en ook op het gebied van duurzaamheid is Van Wijnen er van doordrongen dat er een hoop gaat en moet veranderen.
Van Wijnen Zuid is een grensverleggende meer dan bouwer die actief is in de ontwikkeling, realisatie, onderhoud en beheer. Een van de projectensoorten is wijkgerichte aanpak waar al de kernactiviteiten verbonden worden om meerwaarde te bieden voor de gebruikers en gebouwde omgeving. Om ‘Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’ ook te kunnen laden voor de toekomst, is Van Wijnen een bijzonder en uitdagend innovatietraject gestart. Gedurende dit traject wordt helder wat ontwikkelingen en (latente) behoeften betekenen voor de producten, diensten, maar ook voor de organisatie van Van Wijnen Zuid. Hoe kan Van Wijnen Zuid naast een inspirerende werkgever, blijvend klantwaarde bieden, ondersteund door winstgevende businessmodellen.

Rol Alba Concepts
Wij geven samen met de medewerkers en directie van Van Wijnen Zuid het innovatietraject vorm. Hierbij inspireren wij de medewerkers en laten wij de nut en noodzaak zien om te veranderen. Ook het analyseren van het interne en externe speelveld behoort tot de werkzaamheden. Aan de hand van deze analyse concretiseren wij samen met Van Wijnen Zuid de innovatiestrategie en geven wij vorm aan het innovatiemanagement. Innoveren is namelijk niet een kwestie van eenmalig onderzoeken, maar innoveren vraagt om een werkwijze waarin continu wordt gezocht naar de juiste invulling van (latente) behoeften van klanten. De combinatie van onze kennis op het gebied van innoveren, de bouw- en vastgoedmarkt én organisatie ontwikkeling zorgt voor de juiste basis om Van Wijnen hierbij optimaal te ondersteunen.

Na afloop van dit traject heeft Van Wijnen een duidelijke innovatiestrategie, een blauwdruk voor het innovatiemanagement en is dit geïmplementeerd in de organisatie, zodat Van Wijnen ook morgen én overmorgen in staat is te bouwen aan ruimte voor een beter leven.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This