Selecteer een pagina

Horizons Amsterdam: Het antwoord op klimaat verandering

Vorige week werd bekend dat Horizons het winnend ontwerp is geworden! Horzions; een nieuw circulair woongebouw in de Sluisbuurt van gemeente Amsterdam. Horizons bestaat voor 62% uit biobased en hergebruikte materialen en is voor 96% herbruikbaar aan het einde van zijn levensduur. Het energiepositieve, houten gebouw slaat bijna 3.000 ton CO2 op.

Trots op onze bijdrage! Alba Concepts was als adviseur circulariteit onderdeel van het ontwerpteam en schreef deels de toelichting op de duurzaamheidsaanpak. De MPG-berekeningen, circulariteitsberekeningen en mat8 maakten onderdeel uit van onze rol. Voor het berekenen van de mate van circulariteit is gebruik gemaakt van BCI Gebouw.

Horizons omvat straks 67 middeldure huurappartementen, 49 koopappartementen en tien stadswoningen. Daarnaast is er een commerciële ruimte in de plint.

Dit natuurinclusieve gebouw laat zien dat mens en natuur gezamenlijk in harmonie kunnen leven. Het is een gebouw voor de natuur, waarbij de verschillende daktuinen de biodiversiteit in de Sluisbuurt herstellen en verrijken, en regenwater wordt opgevangen. Een gezond gebouw met schone binnenlucht waarin grondstof kringlopen worden gesloten door eigen water en afval te zuiveren en te hergebruiken.

Wil je meer weten over Horizons Amsterdam?

Horizons wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en het ontwerp is in samenwerking tussen Paul de Ruiter Architects en Flux landscape architecture tot stand gekomen. Het verdere team bestond uit: Gemeente Amsterdam, Buro Loo B.V., Pieters Bouwtechniek BV, WAX Architectural Visualizations, C Concept Design, ONE.GO real estate concepts, Vogelbescherming Nederland, RÖNESANS HOLDİNG en Ballast Nedam.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This