Selecteer een pagina

Herontwikkeling watertoren De Meije

Watertoren De Meije [1932] ligt ten noordwesten van Woerden in de Meije. Het is een van de laatste watertorens in eigendom van drinkwaterbedrijf Oasen. De toren is in de regio bekend onder de naam ‘Pietje Potlood’ of ‘Het Zoutvat’ en heeft sinds 2001 de status van rijksmonument. Om de kwaliteit van de watertoren te vergroten en een duurzame instandhouding te garanderen overweegt Oasen de toren te herbestemmen. Met het oog hierop is opdracht gegeven aan Alba Concepts om, in samenwerking met IA Groep, een onderzoek uit te voeren naar de technische kansen en financiële mogelijkheden voor herbestemming.

Het herbestemmen van watertorens vraagt vaak om forse bouwkundige ingrepen. Het is daarbij belangrijk om het monumentale karakteristieke exterieur en interieur waar mogelijk te behouden. Dit kan op gespannen voet staan met de ingrepen die nodig zijn voor de transformatie. Zo zitten er kleine raampjes in de strakke gevel, die horen bij de stroming ‘nieuwe zakelijkheid’ uit de bouwtijd van de toren.

Alba Concepts heeft onder andere de volgende ontwikkelscenario’s voorgesteld. Een hoogwaardige vergader- en evenementenlocatie met een officiële status als trouwlocatie. Een Landmark, een concept rondom verkoop en productie van streekproducten (food en non-food). De Oasen Experience Centre, dit concept staat volledig in het teken van Oasen, haar klanten, het product water en de eigen medewerkers. Een klim- en speelpark: Kind & Natuur. En tot slot een duurzaam mobiliteitspunt de Meije gericht op de mooie fietsroutes in de directe omgeving.

Naast de reguliere scenario’s zijn ook de wat exotische gedachten beoordeeld. Denk hierbij aan een burn-out hotel, een uitvaartcentrum met opbaringsmogelijkheden inclusief urnenwand. Maar ook  een pop-up-opera met mogelijkheden tot huiskamerconcerten.

Bij de herbestemming van de toren zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • instandhouding van monumentale waarden;
  • instandhouding van natuurwaarden (de ecologische hoofdstructuur van het Groene Hart waar de watertoren deel van uitmaakt, is daarbij één van de kaders);
  • de watertoren dient in principe (deels) openbaar toegankelijk te blijven;
  • nieuwe functies dienen bij de locatie te passen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Hoe combineer je samen goede business, plezier en een betere, duurzame wereld? Alba Concepts!

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This