Selecteer een pagina

Handvatten voor het borgen van losmaakbaarheid

PIANOo en Rijkswaterstaat zijn in 2018 onder de vlag van CB’23 gestart met het leernetwerk circulair en klimaatneutraal inkopen in de GWW en Bouw. Het doel van het leernetwerk is de samenhang en integratie van circulair inkopen in de GWW en Bouw te versterken en de overheid te helpen hierin stappen te zetten. Ook is het van belang om middels het leernetwerk partijen inzicht te geven in de mogelijkheden van circulariteit en om concrete handvatten met betrekking tot dit thema aan te reiken.

Losmaakbaarheid ligt ten grondslag aan circulariteit. Immers, om materialen, elementen en producten in de GWW en Bouw hoogwaardig te kunnen hergebruiken, is het noodzakelijk dat bouwwerken losmaakbaar zijn en dat deze zonder (onherstelbare) schade uit het bouwwerk verwijderd kunnen worden.

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben daarom, op verzoek van de deelnemers aan het leernetwerk, Alba Concepts gevraagd om een handreiking Losmaakbaarheid op te stellen. Om zo aanbestedende diensten praktische handvatten te geven om losmaakbaarheid te borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces van werken en gebouwen. In de handreiking is allereerst het begrip losmaakbaarheid uitgewerkt aan de hand van veertien technische, procesmatige en financiële aspecten. Vervolgens gaat de handreiking in op hoe aanbestedende diensten losmaakbaarheid een plek kunnen geven in de projectorganisatie en contractvoorbereiding. Ten slotte biedt de handreiking een stappenplan om losmaakbaarheid te borgen in het aanbestedingsproces.

Wilt je meer weten over het integreren van losmaakbaarheid in het aanbestedingsproces? Download dan ‘hier’ de handreiking Losmaakbaarheid.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This