Selecteer een pagina

Gemeente Den Bosch: Gebouw Vol Energie!

’s-Hertogenbosch streeft naar een klimaatneutrale gemeente, uiterlijk in 2050. Daarvoor is in de bestaande kantorenvoorraad een energiebesparing van grofweg 60% nodig. Het overige energieverbruik van deze gebouwen moet duurzaam worden opgewekt. Om een vliegende start te kunnen maken met deze doelstelling is de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2017 samen met de Bossche Energiecoalitie gestart met Gebouw vol Energie. Doel is om in 2020 tien bestaande gebouwen in ’s-Hertogenbosch gerenoveerd te hebben naar energieneutraal of energieneutraal nieuw te hebben gebouwd. Dit doen wij samen met gebouweigenaren en/of gebruikers mét ambitie. Alba Concepts heeft de rol van procescoach in dit traject.

Veel kantoren en gebouwen in ’s-Hertogenbosch zijn toe aan renovatie. Dit geldt niet alleen vanuit een technische veroudering, maar vaak ook vanuit een functionele veroudering. Als voorbeeld, gebruikers vragen om een meer flexibel gebruik. Denk hierbij aan het Activiteit Gerelateerd Werken. Maar ook de steeds verder aangescherpte regelgeving rondom duurzaamheid en energie dwingt een eigenaar en gebruiker op een andere wijze naar vastgoed te kijken. Deze ontwikkelingen bieden juist kansen voor het realiseren van gezonde, comfortabele en energieneutrale gebouwen. Vastgoed is niet langer meer een kostenpost, maar levert als bedrijfsmiddel simpelweg geld op!

In Gebouw vol Energie krijgen gebouweigenaren kennis, inspiratie en ondersteuning aangereikt om te komen tot een energieneutraal gebouw. Deelnemers zijn eigenaren en/of gebruikers van een (kantoor)gebouw, met de minimale ambitie om energieneutraal te renoveren. De deelnemers gaan invulling geven aan het opstellen van de eigen ambitie om aansluitend een innovatief aanbestedingsproces te doorlopen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van eerdere ervaringen van uitgevoerde pilots en tools die door het expertteam van Kantoor vol Energie zijn ontwikkeld. Kantoor vol Energie is een initiatief van Energiesprong dat de transitie naar energieneutraliteit in de gebouwde omgeving wil versnellen. Alba Concepts heeft namens Kantoor vol Energie de rol van procescoach in dit traject.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Woud is doortastend en heeft kennis van zaken over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hij weet mensen met zijn enthousiasme te activeren tot een andere aanpak.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This