Selecteer een pagina

Gebouwd voor gezonde condities, wat betekent dit voor de toekomst?

Laudy bouwt voor gezonde condities. Waarom? Omdat Laudy het als haar taak ziet om met haar werk bij te dragen aan een gezonde conditie van de wereld om ons heen. Voor hun opdrachtgevers, medewerkers, partners, leveranciers én onderaannemers. Hoe? Door in te zetten op de ‘Schijf van Vijf’. Vijf elementen die samen nodig zijn om deze gezonde condities te bereiken.

Laudy is zich ervan bewust dat de samenleving meer dan ooit en in een rap tempo ontwikkelt. Om ook in de toekomst te kunnen blijven bouwen aan gezonde condities en blijvend klantwaarde te bieden, is innovatie een belangrijk onderdeel van de Schijf van Vijf.

Rol Alba Concepts
Wij ondersteunen het MT en de directie van Laudy om innovatie als één van de onderwerpen van de Schijf van Vijf vorm te geven. Hierbij helpen wij Laudy met het inspireren van de medewerkers en laten wij nut en noodzaak zien om te veranderen. Onder andere op basis van interviews met een selectie van belangrijke klanten, hebben wij het MT en de directie geholpen om te bepalen op welke trends en ontwikkelingen Laudy in gaat zetten. Tevens hebben wij benoemd wat hiervoor nodig is.

Een belangrijk vraagstuk in dit traject is hoe de organisatie innovatie en innovatiemanagement als vast onderdeel van het werken gaat omarmen. Om daardoor continu in te blijven spelen op veranderende klantbehoeften met nieuwe ideeën, technieken, processen en samenwerkingen. Wij zetten de aanwezige kennis binnen Alba Concepts in op het gebied van innoveren, de bouw- en vastgoedmarkt én organisatie. Zo bieden wij een optimale ondersteuning aan Laudy bij het vormgeven van innovatie binnen de organisatie.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This