Selecteer een pagina

Framework voor circulaire bestaande gebouwen

Circulaire indicatoren voor BREEAM(-NL) In-Use

DGBC wil de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de gehele bouwsector. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave, zo ook voor bestaand vastgoed. In opdracht van Laudes, Bouwinvest en Schiphol heeft Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met Alba Concepts, Valstar Simonis, SGS Search, Metabolic een Circle Economy een circulair framework voor BREEAM(-NL) In-Use opgesteld.

DGBC heeft in 2018 het ‘Framework for Circular Buildings’ opgesteld gericht op nieuwbouw. Maar hoe zit het met bestaande gebouwen? 80% van het huidige vastgoed bestaat nog in 2050 en er is nog geen leidraad voor circulariteit in het bestaande vastgoed.

Het doel van deze studie was het definiëren en concretiseren van circulariteit voor een bestaand gebouw op drie verschillende delen: Asset, Beheer en Gebruik. Én inspiratie en inzichten delen hoe je circulariteit voor bestaande bouw kunt gaan gebruiken. Daarom heeft dit team een framework opgesteld met daarin circulariteitsstrategieën en indicatoren voor bestaand vastgoed. Het resultaat zijn handvaten om circulariteit meetbaar te maken en op te nemen in BREAAM In-Use.

Alba Concepts is verantwoordelijk geweest voor de invulling van circulaire indicatoren en de uitwerking naar credits. Tijdens de webinar van DGBC op dinsdag 18 mei is de publicatie gepresenteerd!

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jip van Grinsven
E | jip@albaconcepts.nl
T | 06 53 45 92 69

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This