Selecteer een pagina

Financieel rekenmodel duurzame scholen.

Een actueel thema. Een groot deel van de bestaande scholen is verouderd, niet energiezuinig en aangesloten op het aardgasnetwerk. De opgave is groot. De voorliggende energietransitie betekent ook dat schoolgebouwen energiezuinig worden. Het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’ ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Om dit te realiseren is School vol Energie op zoek naar nieuwe manieren om de verduurzamingsopgave te versnellen. Dit gebeurt onder andere via kennisdeling en aanjaagprogramma’s, waarbij vraag en aanbod en verschillende partijen bij elkaar worden gebracht. Maar ook door in te zetten op alternatieve businessmodellen.

In opdracht van uitvoeringsprogramma School vol Energie heeft Alba Concepts een rekenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel is gebaseerd op het realiseren van Nul-op-de-Meter (NoM) scholen, waarbij een directe vertaling wordt gemaakt naar de financiële impact. Met als resultaat een vastgesteld bedrag per vierkante meter bruto vloer oppervlak voor de NoM-renovatie in combinatie met dekking van onderhouds- en energielasten gedurende een bepaalde beschouwingstermijn (TCO). In het rekenmodel zijn de exploitatiekosten, energiekosten en onderhoudskosten geïntegreerd.

Het model geeft inzicht over de wijze waarop de kosten zijn opgebouwd en wat er wordt gerealiseerd. Het ‘oude’ rekenmodel kent enkel de variant voor NoM schoolgebouwen, wij voegen in deze nieuwe rekentool aardgasvrij, BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) en ENG (Energieneutraal Gebouw) toe als duurzaamheidsstrategieën. Met het rekenmodel hebben toekomstige opdrachtgevers in een vroeg stadium inzicht in de mogelijkheden met een directe vertaling naar de financiële impact.

Wil je meer weten? Neem contact op met

Sven Bögels
E | sven@albaconcepts.nl
T | 06 28 49 84 01

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 680
  •  
  •  

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Bekijk ons privacy beleid | Sluiten
Instellingen
Share This