Selecteer een pagina

Femke Oskamp

Van jongs af aan is Femke geïnteresseerd in de opbouw van steden en de vraag hoe de bebouwde omgeving beter en efficiënter gemaakt kunnen worden. Femke’s interesses liggen dan ook bij het verduurzamen en verbeteren van steden. Niet alleen kijkend naar duurzaamheid en circulariteit, maar ook naar de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Waarbij financiën een belangrijke rol spelen om oplossingen haalbaar en realistisch te maken.

Vanuit haar bachelor Bouwkunde en master Construction Management & Engineering aan de TU/e heeft ze haar interesse en kennis over de bouw in relatie tot duurzaamheid en circulariteit verder ontwikkeld. Tijdens haar master heeft ze twee jaar ervaring opgedaan binnen civiele aanbestedingsprojecten als EMVI-schrijfster bij een adviesbureau. Momenteel is ze onder begeleiding van Alba Concepts bezig met haar afstudeeronderzoek, dat gericht is op het opstellen van een framework voor het bepalen van kpi’s en hun impact op een project.

Naast werk en studie is ze actief bij de studententennisvereniging in Eindhoven waar ze lid is van verschillende commissies en een bestuursjaar het penningmeesterschap heeft gedaan. Daarnaast staat ze in haar vrije tijd graag op de tennisbaan en is ze altijd in voor gezelligheid en een biertje.

Trefwoorden voor Femke zijn: teamspeler, betrouwbaar, sportief en resultaatgericht.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This