Selecteer een pagina

Europese aanbesteding beheerorganisatie RVKO succesvol afgerond

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) heeft een portefeuille bestaande uit 64 scholen gelegen in Rotterdam en zeven randgemeenten en heeft een omvang van circa 129.000 m2 bruto vloeroppervlak. De schoolgebouwen huisvesten in totaal ruim 20.000 leerlingen. Voor het beheer van het onderhoud aan deze vastgoedportefeuille loopt het contract met de huidige beheerorganisatie bijna af waardoor de RVKO deze opdracht weer opnieuw moet aanbesteden. De RVKO heeft Alba Concepts gevraagd om het gehele proces van de aanbesteding te begeleiden en deel te nemen aan de beoordelingscommissie.

Om de juiste uitvraag te stellen heeft Alba Concepts eerst in kaart gebracht wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de RVKO, aan welke eisen de beheerorganisatie moet voldoen en geëvalueerd op welke punten de huidige beheerorganisatie het goed doet of juist minder goed. Hieruit kwam naar voren dat thema’s als doelmatigheid, communicatie, ontzorgen en duurzaamheid goed vertegenwoordigd moeten zijn bij de beheerorganisatie. Bij het opstellen van de selectiecriteria zijn deze onderdelen dan ook meegenomen. Alba zou Alba niet zijn als naast duurzaamheid, circulariteit niet vertegenwoordigd zou zijn. Circulariteit is daarom in één van de drie selectiecriteria uitgevraagd. Omdat Alba Concepts zich ervan bewust is dat de meeste partijen nog relatief onervaren zijn op dit vlak en dat dit überhaupt zelden in een dergelijke aanbesteding wordt meegenomen, is er gevraagd naar de ervaring die de partij heeft met het sturen op circulariteit binnen het totale onderhoud van vastgoedportefeuille(s).

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

De RVKO heeft de samenwerking met Alba Concepts als zeer professioneel ervaren. Zij hebben kennis van zaken en denken op een opbouwende, constructieve manier mee.

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This