Selecteer een pagina

Energieneutrale renovatie basisschool de Schakel te Vlaardingen

School Vol Energie

De renovatie van IKC De Schakel kent zijn oorsprong in het innovatieprogramma School vol Energie van de Green Deal Scholen. Een belangrijk doel van het innovatieprogramma is: vraag, aanbod, regelgeving én financiering samenbrengen om grootschalige renovatie van scholen mogelijk te maken. Op deze wijze wordt een geheel nieuw marktperspectief geboden voor alle scholen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn en die nog steeds dagelijks in gebruik zijn. Het gebruik voldoet echter al lang niet meer aan de kwaliteitseisen van nu en de exploitatielasten zijn soms een factor drie hoger dan de hiervoor ontvangen vergoedingen. Daarnaast sluiten deze gebouwen vaak niet meer aan bij de huidige en toekomstige onderwijsvisie.

Het innovatieprogramma School Vol Energie zet in op een snel en integraal realisatieproces middels optimale inzet van kennis en kunde, innovatieve oplossingen, een Total Cost of Ownership (TCO) benadering, het creëren van een opschaalbare en conceptuele aanpak en een maximaal gezamenlijk leerproces.

Het eerste pilotproject

De renovatie van basisschool de Schakel is het eerste pilotproject van School Vol Energie. Het doel van de renovatie is:

  • Een energieneutrale school.
  • Een school met een gezond binnenklimaat.
  • Een levensduurverlenging van 40 jaar.
  • Een positieve businesscase ten opzichte van de huidige renovatie- en exploitatiekosten.
  • Een gegarandeerde uitkomst: energieneutraal, comfortabel, gezond en toekomstbestendig.
  • Tevreden eindgebruikers. Ook moet de renovatie snel en grondig plaatsvinden, bij voorkeur in de vakantieperiode.

Op basis van een visiepresentatie is het consortium Fit 4 the Future geselecteerd, dat op 20 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend met onderwijs- en kinderopvangstichting UN1EK. Fit 4 the Future gaat het bestaande gebouw van IKC De Schakel in korte tijd snel en grondig renoveren en opnieuw inrichten. Zowel het ontwerp, de realisatie, als het onderhoud van het gebouw voor 20 jaar behoren integraal tot de opdracht. Daarnaast levert het consortium garanties op het gebied van Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel (of meer) energie opwekt als dat de school verbruikt, door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

De rol van Alba Concepts

Voor de renovatie van IKC De Schakel vervult Leonie Eggen namens Alba Concepts de rol van projectmanager voor onderwijs- en kinderopvangstichting UN1EK. Dit betekent dat wij UN1EK hebben geadviseerd bij het selecteren van het consortium, het project managen tot en met de oplevering en sturen op het realiseren van het gewenste resultaat met de gewenste kwaliteit, binnen de gestelde tijd en het gestelde budget. De nieuwe manier van samenwerken, het uitbesteden van zowel ontwerp, realisatie als onderhoud en de innovatieve constructie zoals deze is bedacht door School Vol Energie, zorgen voor voldoende uitdaging!

Wij zijn supertrots dat wij op deze manier betrokken zijn bij de energieneutrale renovatie van IKC De Schakel. Een super ambitieus en innovatief project, waar wij ons samen met UN1EK, IKC De Schakel, gemeente Vlaardingen en Fit 4 the Future in 2018 hard voor gaan maken!

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This