Selecteer een pagina

Dynamisch rekenmodel helpt Universiteit Utrecht bij verdere systematische verduurzaming bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een strategisch thema van de Universiteit Utrecht en dat komt tot uitdrukking in het onderwijs en onderzoek alsook in de bedrijfsvoering. De UU wil een inspirerend voorbeeld zijn en streeft om in 2030 CO2 neutraal te zijn. De afgelopen jaren is systematisch gewerkt aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Hierbij ligt de focus op duurzaam huisvesten, mobiliteit, energie en er is aandacht voor duurzaamheid bij inkoop en faciliteiten.

Op het gebied van huisvesting is in dit programma een stevige ambitie vastgesteld. Nieuwbouw moet voldoen aan BREEAM-NL Excellent en bestaande bouw aan BREEAM-NL In-Use Excellent.

Universiteit Utrecht heeft Alba Concepts opdracht gegeven de financiële impact van de gestelde ambitie op portefeuilleniveau inzichtelijk te maken. Op basis van de meerjarenonderhoudsbegrotingen en self-assessments BREEAM-NL In-Use heeft Alba Concepts de bouw- en investeringskosten bepaald voor verdere vergroening. Deze input hebben we gebruikt om een dynamisch rekenmodel te ontwikkelen dat de Universiteit Utrecht in staat stelt om scenarioanalyses uit te voeren op portefeuilleniveau.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Timm Hartmann
E | timm@albaconcepts.nl
T | 06 21 22 33 74

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This