Selecteer een pagina

Duurzame herontwikkeling “tussen Kasteel en Wijchens Meer”

De gemeente Wijchen heeft ambitie en wil het gebied “tussen Kasteel en Wijchens Meer” duurzaam herontwikkelen. Deze unieke plek in Wijchen, die potentieel een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor het hele centrumgebied van Wijchen, moet de komende jaren verder worden vormgegeven. Om de potentie van dit gebied optimaal te benutten wil de gemeente de creativiteit van marktpartijen en stakeholders zoveel mogelijk ruimte geven binnen een aantal, deels nog vast te stellen, kaders. Vanuit deze gedachte heeft de gemeente Wijchen de samenwerking van Alba Concepts en abcnova (AC-ABC) opdracht gegeven om samen met de gemeente Wijchen te komen tot de juiste aanbestedingsvorm en ontwikkelstrategie, vanaf initiatief tot contractclose, om te komen tot het beoogd consortium.

Wij onderscheiden ons in deze opgave door in te zetten op het Rijnlands model als een leidend principe voor een goede samenwerking. Het Rijnlands model, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid belangrijke elementen zijn, legt de nadruk op het middellange- en langetermijndenken. Hierbij is continuïteit belangrijker dan het nemen van een snelle, kortetermijnwinst. De pijlers bij het Rijnlands model zijn Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen.

Juist door het gesprek met de markt en stakeholders aan te gaan, krijgen wij de gemeenschappelijke ambities nog scherper. In dialoog is het mogelijk de grenzen op te zoeken tussen wat de daadwerkelijk behoefte is en wat de markt vervolgens daadwerkelijk kan realiseren. Daarnaast voorkomt dit dat eisen of kaders worden gesteld die de creativiteit van de marktpartijen beperken. In dialoog wordt de toegevoegde waarde vanuit beide kanten maximaal geactiveerd en kunnen risico’s sneller en concreter worden benoemd. Dit leidt tot de ideale samenwerkingsvorm tussen de gemeente Wijchen en het beoogd consortium.

De voorliggende opgave vraagt om een aanbestedingsvorm met de juiste balans tussen een innovatieve en juridisch solide aanpak, kennis en ervaring met complexe gebiedsontwikkeling, begrip voor lokale ontwikkelingen en de juiste teamspirit om zo gezamenlijk te optimaliseren en zo te komen tot een gedragen invulling.

Inmiddels is het moment aangebroken om de markt te activeren voor de ontwikkeling van een van de mooiste plekjes van het levendige en trotse Wijchen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

 
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This