Selecteer een pagina

Duurzame en toekomstbestendige sporthal voor gemeente Buren

De gemeente Buren heeft de ambitie een duurzame en toekomstbestendige sporthal te realiseren in Maurik. De gemeente realiseert de sporthal op het gemeentelijk sportpark Maurik-Oost. De sportvoorziening is een mooie toevoeging aan de voetbalvereniging, korfbalclub, turnvereniging en scouting die er al zijn gevestigd. De sporthal biedt straks ruimte aan bewegingsonderwijs en verschillende sporten waaronder turnen, zaalvoetbal, korfbal, volleybal en basketbal.

De gemeente Buren zal niet alleen de realisatie van het gebouw maar ook het meerjarig onderhoud over laten aan één marktpartij. Door middel van een geïntegreerd contract liggen de verantwoordelijkheden voor ontwerp, realisatie en onderhoud bij één partij en vormt dit een stimulans om nu investeringen te doen die zich later in de exploitatie terugverdienen.

Vanuit deze gedachte heeft de gemeente Buren Alba Concepts opdracht gegeven om het aanbestedingsproces te begeleiden en te komen tot een complete en juiste uitvraag. In samenwerking met de gemeente is gekozen voor een DBME-contractvorm waarmee ook de energiecomponent tijdens de exploitatie is opgenomen in de scope van het project. Met deze contractvorm, waarin de uitvraag wordt gedaan op basis van prestatie eisen, wordt de kennis en ervaring van de markt maximaal benut.

Alba Concepts vervult de rol van projectmanager. Dit betekent dat wij voor de gemeente Buren het proces tot en met de aanbesteding van het werk begeleiden, de aanbestedingsstukken en vraagspecificaties opstellen en sturen op het realiseren van het gewenste resultaat binnen de gestelde kaders. Het project is zowel voor ons als de gemeente Buren een succes wanneer de ambities maximaal zijn behaald binnen de gestelde tijd en budget.

Wij zijn trots dat we op deze manier zijn betrokken bij de ontwikkeling van een ambitieuze sporthal en mogen samenwerken met een ambitieuze gemeente. Wij maken ons hard voor een succesvol project en een mooie sporthal!

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Wouter Roemaat
E | wouter@albaconcepts.nl
T | 06 34 13 74 97

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This