Selecteer een pagina

Rekenmodel duurzaamheid erfpachtwaarde gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie een duurzame stad te zijn om ook in de toekomst een prettige plek te blijven om te wonen en te werken. Om dit te bereiken gaat de gemeente Amsterdam de uitdaging aan om ten opzichte van 2013 20% meer duurzame energie per inwoner op te wekken en het verbruik van energie met 20% terug te brengen.

Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam het besluit genomen dat het op vrijwillige basis mogelijk maakt om over te stappen naar het zogenaamde eeuwigdurende erfpachtstelsel. Bij eeuwigdurende erfpacht worden de erfpachtkosten nog maar één keer bepaald op basis van de actuele erfpachtgrondwaarde. De erfpachtkosten worden in het nieuwe stelstel echter volgens een nieuwe systematiek berekend. De gemeente Amsterdam bepaalt de grondwaarde middels de buurstraatquote (BSQ); een percentage van de WOZ-waarde van een woning.

Bij invoering van het nieuwe stelsel heeft de gemeenteraad gevraagd om meer aandacht voor duurzaamheid in de woningbouw en zij vindt dan ook dat duurzame investeringen moeten lonen. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen leiden tot een verhoging van de WOZ-waarde. Door de directe koppeling tussen de waardestijging van de woning en de erfpachtgrondwaardering zou dit terug te zien moeten zijn in de erfpachtgrondwaarde. In de residuele waardebepaling van de individuele grondquotes wordt echter de opstalwaarde gebaseerd op herbouwkosten die zijn berekend op basis van het bouwbesluit 2015. In deze herbouwkosten zijn (duurzame) investeringen, die verder gaan dan het bouwbesluit 2015, niet opgenomen. De hogere WOZ-waarde en het hanteren van de BSQ leidt hierdoor tot een hogere grondwaarde voor eeuwigdurende afkoop in het nieuwe stelsel. De duurzaamheidsinvesteringen met betrekking tot het vastgoed komen hierdoor niet ten gunste van de erfpachter, maar vallen terug in de grondwaarde en dienen hierdoor afgerekend te worden bij de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht.

De gemeente Amsterdam wilde een oplossing voor deze onwenselijke situatie en heeft Alba Concepts gevraagd inzichtelijk te maken welke correcties voor duurzaamheidsinvesteringen gedaan kunnen worden in de berekening van de erfpachtwaarde van de bestaande woningvoorraad. Dit in het kader van de invoering van de Overgangsregeling van het nieuwe erfpachtstelsel.

Alba Concepts heeft een analyse gemaakt van de impact van duurzaamheidsinvesteringen op de energieprestatie (EPC) van woningen. Voor de woningtypen bovenwoning, portiekflat, tussenwoning, eindwoning en twee-onder-een-kapwoningen hebben wij op basis van EPC berekeningen geanalyseerd wat de economisch meest voordelige duurzaamheidsmaatregelen zijn per verlaging van de EPC met stappen van 0,1 tot een EPC van 0,0.

Met deze informatie heeft Alba Concepts vervolgens een rekenmodel ontwikkeld waarmee de gemeente Amsterdam per woningtype in staat is om, op basis van de oriëntatie en EPC-waarde van een woning, de theoretische duurzaamheidsinvestering te bepalen. Dit stelt de gemeente Amsterdam in staat om correcties door te voeren op de erfpachtwaarde die ervoor zorgen dat de extra investeringen in duurzaamheid aan de opstal en niet aan de grond worden toegerekend.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Timm Hartmann
E | timm@albaconcepts.nl
T | 06 21 22 33 74

 
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This