Selecteer een pagina

Cost Engineer van het Cost Expertise Center Schiphol

De missie van Schiphol Group is ‘Connecting the Netherlands’. Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie Europe’s Prefered Airport te zijn én te blijven. Om haar missie en ambitie te ondersteunen en om de concurrentiepositie te behouden, heeft Schiphol een Cost Expertise Center (CEC) opgericht. Hierin nemen verschillende cost engineers plaats. Om voor alle projecten tot de juiste financiële keuzes te komen zijn er tevens externe cost engineers gecontracteerd. Brink Management / Advies is een van deze raamcontractanten. Alba Concepts vervult, in opdracht van Kontek, de rol van cost engineer binnen het CEC.

Schiphol heeft het doel om met het CEC meer grip op kosten, een hogere planstabiliteit en een betere samenwerking met externe partijen te bewerkstelligen. Een van de taken van het CEC is om Schiphol specifieke kostenkennis op te bouwen. Alba Concepts heeft, als cost engineer binnen het CEC, de afgelopen maanden bestaande projecten geanalyseerd om zo meer grip op de Schiphol specifieke contextfactoren te krijgen.
Verder ontwikkelt Alba Concepts diverse financiële rekenmodellen binnen het CEC. Door middel van deze modellen is het mogelijk om in de definitiefase gefundeerd een projectbudget te kunnen bepalen. Hiervoor zijn goede kengetallen nodig, denk hierbij bijvoorbeeld aan een pier, lounge, spa enzovoorts.

Naast kostenkennis verbetert het CEC ook de bestaande werkprocessen. In de definitiefase is het de opdracht van het CEC om kostenramingen op te stellen en worden ontwerpvarianten aangedragen op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Dit leidt uiteindelijk tot een beslisdocument waarin de scope, de risico’s en een goed onderbouwd budget zijn opgenomen. Dit document is de start van het ontwerptraject. Vervolgens monitort het CEC of er afwijkingen ontstaan en wordt er, indien nodig, proactief actie op ondernomen. Aan de ontwerpende partijen worden financiële kaders meegegeven, waarop wordt gestuurd. Tot slot is het CEC betrokken bij de prijsvorming en contracteren van de aannemer.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Timm Hartmann
E | timm@albaconcepts.nl
T | 06 21 22 33 74

 
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This