Selecteer een pagina

Concretisering circulariteitsstrategie Universiteit Utrecht

De Universiteit heeft vier strategische thema’s: Dynamic of Youth’s, Institutions for Open Societies, Lifesciences en Pathways to Sustainability. Met name dit laatste thema is koersbepalend voor onderwijs en onderzoek net zoals de gehele bedrijfsvoering. Universiteit Utrecht neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil een inspirerend voorbeeld zijn. Om dit extra kracht bij te zetten heeft de Universiteit Utrecht het doel gesteld om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Hierbij ligt de focus op duurzaam huisvesten, mobiliteit, energie en aandacht voor duurzaamheid bij inkoop.

Vastgoedstrategie
Duurzaam huisvesten heeft de Universiteit Utrecht vertaald in toekomstbestendig bouwen-gebruiken-onderhouden. Een compacte en betaalbare vastgoedportefeuille van hoogwaardige(re) kwaliteit. Die kwaliteit wordt onder meer uitgedrukt in energie-efficiënt, circulair, duurzaam en gezond. Met oog op duurzaam huisvesten is er een stevige ambitie uitgesproken op het thema circulariteit. De Universiteit Utrecht heeft Alba Concepts gevraagd om deze circulariteitsstrategie te concretiseren. Om die vertaalslag te maken, is het van belang om kwalitatief én kwantitatief vast te stellen wat het thema circulaire economie betekent. Dit betekent dat wij het thema Circulariteit  vertalen naar Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), inclusief onderliggende randvoorwaarden. Hierdoor ontstaat niet alleen een eenduidig beeld rondom het begrip circulariteit voor de interne organisatie, maar geeft het aan de andere kant ook duidelijke en begrijpbare kaders voor marktpartijen. Het idee is dat deze strategie geldt als vertrekpunt voor toekomstige circulaire uitvragen naar de markt.

Total Cost of Ownership
Bij de ontwikkeling van een bouwproject wordt momenteel veelal alleen gestuurd op investeringskosten. In de praktijk leidt dit vaak tot hogere kosten in de beheer- en exploitatiefase van een gebouw. Daarom is sturing op de exploitatiekosten juist aan het begin van het bouwproces van groot belang. Dat is ook een bestuurlijke keuze die de Universiteit Utrecht heeft gemaakt. Om een afgewogen keuze te kunnen maken is het belangrijk om alle relevante kosten en opbrengsten, in relatie tot de ontwikkeling én exploitatie van vastgoed in diverse ontwikkelscenario’s, inzichtelijk te hebben. Om de gekozen ambities te realiseren zet Universiteit Utrecht in om te ontwikkelen op basis van Total Cost of Ownership (TCO). Daarbij heeft de universiteit behoefte aan meer grip op de totale levensduurkosten van een gebouw. Alba Concepts heeft de Universiteit Utrecht inzicht gegeven en een rekenmodel aangereikt om het TCO gedachtegoed concreet in te zetten in vastgoedprojecten. Het stelt de Universiteit Utrecht in staat om volledig beeld te krijgen van een investeringsbeslissing op de thema’s duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

De universiteit is uitermate geschikt om duurzaamheid in de praktijk te brengen. Zij zijn eigenaar, gebruiker en beheerder van gebouwen en gebied. Zij hebben onderwijs en doen research naar duurzaamheid. En zij hebben publiek mandaat en middelen. Als zij het niet doen, wie dan wel? Universiteit Utrecht koerst aan op verbinding tussen de academische wereld en de operatie: “Samen zijn we change agents!”, “Let’s walk, our talk!”. 

Wil je meer weten? Neem contact op met

admin
E | michel@2special.nl
T |

Werken met Alba Concepts zet je aan het denken als opdrachtgever. Zonder denken en daarna handelen kom je niet verder. Niets voor luie opdrachtgevers....

Niekol Dols, adjunct-directeur Vastgoed&Campus
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This