Selecteer een pagina

Concretisering circulariteitsstrategie Nijhuis 

Nijhuis Bouw staat bekend om hun klantgerichtheid, lerend vermogen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nijhuis gaat daarom stappen zetten op het gebied van circulariteit. Om hier goed invulling aan te kunnen geven is er onderzoek gedaan naar wat medewerkers en opdrachtgevers verstaan onder het thema circulariteit. In navolging hierop is een visiedocument opgesteld waarin circulariteit wordt onderverdeeld in drie thema’s: afvalstromenmateriaalgebruik en demontabel. Om aan deze thema’s invulling te geven heeft Alba Concepts samen met Nijhuis heldere doelen, een strategie en routekaarten vormgegeven, waarin tevens is gekeken naar concretisering van circulariteit binnen de concepten van Nijhuis.  Hiermee is Nijhuis in staat om gericht acties te ondernemen, waarmee de doelstellingen op de  thema’s materiaalgebruik en demontabel gericht en effectief behaald worden.  

Inventariseren en concretiseren 

Om de thema’s materiaalgebruik en demontabel samen met Nijhuis te concretiseren in een routekaart en in te bedden in de organisatie heeft Alba Concepts allereerst een inventarisatie uitgevoerd. Het doel hiervan is het onderzoeken van de huidige status en potentie van Nijhuis (bedrijfsbreed) op het gebied van circulariteit. Hierin is onderzoek gedaan naar de interne bedrijfsvoering, maar ook de behoeften en ontwikkeling van de klantgroepen. Vervolgens heeft Alba Concepts op basis van de inventarisatie de thema’s materiaalgebruik en demontabel geconcretiseerd. Het resultaat: een heldere strategie op circulariteit, passend bij Nijhuis en haar klantgroepen én duidelijke routekaarten voor materiaalgebruik en demontabel, waarin KPI’s en acties concreet zijn uitgestippeld voor 2022 tot en met 2025.  

Benieuwd hoe wij, samen met je organisatie, een strategie, aanpak en routekaart kunnen opstellen om de organisatiedoelstellingen te behalen? En deze ook samen te kunnen implementeren? 

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Wij vonden de samenwerking met jullie prettig, jullie hebben ons goed geholpen met stappen maken om concrete doelstellingen te formuleren.

Jolein Peschier, werkvoorbereider
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This