Selecteer een pagina

Cirkelstad Brabant 2020!

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het opzetten van Cirkelstad Brabant. En met resultaat. Begin van het jaar is de ambitie uitgesproken om op provinciaal niveau een Bouwprogramma op te zetten, ondersteund door community’s of practice (CoP’s), die georganiseerd zijn naar de deelnemende gemeenten. Het doel is om in dit Brabantse programma door de deelnemende gemeenten, samen met (lokale) marktpartijen een aantal concrete bouwopgaven te selecteren. Bouwopgaven waarbij de ambitie rondom energie neutrale gebouwen en circulair bouwen gelijktijdig worden gerealiseerd.

Om vorm te geven aan de community’s of practice, met als vertrekpunt de Provincie Brabant en de aanpak voor de uitwerking van concrete bouwopgaven door gemeenten, zijn de ambities voor 2020 geformuleerd. Het initiatief start vanuit de Provincie Noord Brabant om uiteindelijk community’s of practices op te zetten. Binnen de Provincie Brabant zijn twee rollen weggelegd. De rol van de spinner/trekker van het initiatief van de Cirkelstad is Woud Jansen. Daarnaast is vanuit de Provincie Brabant Rolf Gerritsen de trekker van het initiatief. De komende maanden werken zij samen aan de voorliggende opgave en de drie fasen die de rol van de Provincie Brabant gaat vervullen:

  1. Inventariseren, inzicht en aansluiten bij lopende initiatieven in Brabant;
  2. Concretiseren, opstellen bouwprogramma Brabant;
  3. Activeren, uitrol bouwprogramma Cirkelstad Brabant.

Stap 1: Inventariseren

In de inventarisatiefase bepalen wij de huidige interne en externe situatie in Noord Brabant op het gebied van de circulaire economie. Waar staat de Provincie Noord Brabant nu? Welke lopende initiatieven spelen er binnen Noord Brabant? En waar gaat Cirkelstad Brabant nu daadwerkelijk op inzetten? Om het uiteindelijke bouwprogramma op te stellen, hebben we inzicht nodig in de bovengenoemde vragen. In deze fase brengen wij in beeld wat de positie is van Cirkelstad Brabant en waar mogelijke verbindingen liggen.

Stap 2: Concretiseren

Nadat de koers bepaald is, wordt in stap 2 een concreet bouwprogramma Brabant opgericht. De nieuwe Brabantse standaard. Het Bouwprogramma heeft een duidelijke focus op projecten, ‘van praten naar doen’. Terugkerende thema’s daarbij zijn circulaire aanbesteding, financiering en ketenontwerp. De partners van het programma zijn te vinden bij lokale overheden, private partijen, grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen. Het doel is circulair bouwen versneld de standaard maken.

Stap 3: Activeren

Als het bouwprogramma staat, moeten we ook concreet aan de slag. Zo proberen we kennis implementeerbaar en collectief te maken. Concreet starten we met zes steden in Brabant, deze steden zijn Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda en Oss. Daarbij sluit ook een fictieve stad aan, Wasteworld. Een pretpark waar het onderwerp circulair de drager is van het concept.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This