Selecteer een pagina

Circulariteitsmodel voor Van Wijnen Noord BV

Van Wijnen heeft stevige ambities als het gaat om het verduurzamen van de woningmarkt. Naast ‘Nul op de Meter’ heeft Van Wijnen ook de doelstelling om in 2025 Zero Waste te gaan bouwen. Vanuit dit perspectief is Alba Concepts gevraagd een beoordelingsmodel te ontwikkelen om de mate van circulariteit van het woonconcept Fijn Wonen objectief te kunnen beoordelen. Op basis van dit model kunnen ontwerpkeuzes met elkaar worden vergeleken en de impact van grondstoffen worden vertaald. Naast het maken van het model om circulariteitsniveau te meten, stelt Alba Concepts productoptimalisaties voor in relatie tot de financiële impact.

Van Wijnen kijkt op een vernieuwende manier naar wonen, waarbij de wensen van de eindgebruikers centraal staan en keuzevrijheid standaard is. Fijn Wonen is het woonconcept waarbij comfort, gemak, toekomstbestendigheid en betaalbaarheid hand in hand gaan.
Van Wijnen Noord BV heeft behoefte aan een indicatie van het circulariteitsniveau van de verschillende gestandaardiseerde woningtypen. Het doel is om in 2025 ‘zero waste’ te kunnen bouwen en zo de afvalstromen in de gebouwde omgeving te verminderen. Basis voor dit model is de, door Alba Concepts, ontwikkelde ‘Building Circularity Index’.

Om de circulaire ambities kracht bij te zetten heeft Van Wijnen Noord BV zich aangesloten bij ‘Circulair Friesland’. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief inzetten om een circulaire economie aan te jagen. Integrale samenwerking en kennisdeling zijn sleutels tot een circulair succes.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

De mannen van Alba Concepts hebben een nuchtere no-nonsense kijk op circulariteit. Deze instelling sloot perfect aan bij onze manier van ontwikkelen. Door de circulariteitsindex van Alba concepts, kunnen we Fijn Wonen Circulair nu onderbouwen.

Marije Kamphuis, conceptontwikkelaar Van Wijnen Noord BV
Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This