Selecteer een pagina

De Alliantie: stap voor stap naar een circulaire woningvoorraad

De Alliantie werkt continu aan het verduurzamen van haar vastgoed. Stichting W/E adviseurs en Alba Concepts hebben de handen ineen geslagen om de Alliantie te ondersteunen bij het realiseren van de circulaire ambities. Dit doen we door onder meer circulaire optimalisaties voor te stellen die de Alliantie helpen bij het maken van circulaire keuzes in het onderhoud en bij nieuwbouw.

Onze aanpak

De eerste stap is het inventariseren van data om te komen tot een zogenaamde nulmeting. De nulmeting is het vertrekpunt van de analyse: waar staan we nu? Waar liggen de meeste interessante kansen voor verbetering?

Aan de hand van de nulmeting zijn circulaire optimalisaties opgesteld. W/E adviseurs en Alba Concepts werken hier samen aan een plan met optimalisatievoorstellen (ook wel circulaire ‘menukaarten’ genoemd), waarin per gebouwdeel inzicht wordt geboden in de circulaire alternatieven die beschikbaar zijn. Het project is opgesplitst in verschillende disciplines: daken, gevels, interieur, installaties en nieuwbouw.

We zijn begonnen bij de daken. We hebben samen met de dakpartners van de Alliantie gekeken naar hoe ze op dit moment renovaties en onderhoud uitvoeren. Door middel van brainstormsessies stellen wij met de dakpartners vast welke ingrepen het meeste voorkomen en wat er voor ontwikkelingen spelen in de markt. Vervolgens hebben wij de materialen en producten die ze gebruiken in kaart gebracht en daar circulaire alternatieven voor aangedragen. Dat zijn bijvoorbeeld circulaire producten met een biobased herkomst scenario of producten die losmaakbaar toe te passen zijn.

De voorgestelde alternatieven zijn door W/E adviseurs beoordeeld op milieu-impact aan de hand van de milieukostenindicator (MKI). Alba Concepts heeft deze data verrijkt met indicatoren uit de Building Circularity Index (BCI). Hierbij kijkt de meetmethode per product naar het herkomstscenario, het toekomstscenario en de losmaakbaarheid van producten. Deze indicatoren gecombineerd bepalen de Product Circularity Index (PCI). Aanvullend heeft de kostendeskundige van Alba Concepts de ingrepen beoordeeld op financiële impact. Met deze inzichten kunnen de onderhoudspartijen een weloverwogen keuze maken. De menukaarten zijn gemaakt om te gebruiken bij het onderhouden en renoveren van de complexen. Voor nieuwbouw is een inspiratiekaart ontwikkeld, welke kan ondersteunen bij het maken van circulaire keuzes.

De Alliantie is inmiddels samen met W/E adviseurs en Alba Concepts bezig met de vervolgstappen. Nu voor gevel- en interieuringrepen. Het proces blijft grotendeels hetzelfde, alleen dit keer wordt de expertise van de gevel- en interieurpartners van de Alliantie ingeschakeld. Op deze manier ondersteunen wij de Alliantie stap voor stap naar een circulaire woningvoorraad!

Circulaire en duurzame alternatieven met realistische prijzen

Het doel van de Alliantie is om woningen betaalbaar te houden. Daarbij is het voor de Alliantie dus belangrijk dat de circulaire oplossingen die in dit project zijn aangeboden, niet te duur worden. Om dit doel te bereiken wordt aan de hand van de opgestelde menukaarten gezocht naar daar waar de meest efficiënte stappen gemaakt kunnen worden: circulaire en duurzame alternatieven met realistische prijzen.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This