Selecteer een pagina

Circulaire routekaart met speciaal meubilair

Een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid heeft een hoge ambitie gesteld voor het speciaal meubilair in haar kantoren: binnen vijf jaar moet er meer circulaire dienstverlening (onderhoud, repareren en refurbishen) plaatsvinden, dan dat er nieuw wordt aangeschaft. Voorbeelden van speciaal meubilair zijn het vergadermeubilair, loungewerkplekken en restaurant meubilair. Door de hoeveelheid nieuw materiaalverbruik te verlagen, zoals geformuleerd in de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’ én de klimaatimpact die nodig is voor de inrichting van de panden van de Rijksoverheid terug te dringen, wordt bijgedragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Rever Interieurprojecten is geselecteerd om samen met de Rijksoverheid binnen vijf jaar tot deze circulaire dienstverlening te komen. Rever is een fullservice bureau voor het ontwerpen & bouwen van werkomgevingen. Alba Concepts heeft Rever ondersteund in de tenderfase en ondersteunt Rever bij de stappen die gezet moeten worden om de circulaire ambitie waar te maken.

Circulaire strategie Rever
De strategie waarmee Rever optimaal bijdraagt aan de ambitie is:

  1. Inzetten op levensduurverlenging via onderhoud en reparatie op locatie.
  2. Wanneer dit niet mogelijk is inzetten op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bestaande producten en materialen.
  3. Wanneer nieuwe producten en materialen nodig zijn, kiezen voor (bij voorkeur second life) producten en materialen met een zo laag mogelijke milieu-impact en een hoge hergebruikpotentie.
  4. Om toekomstige herbruikbaarheid te borgen kiezen voor losmaakbare detaillering.

Om deze circulaire strategie optimaal in te zetten is een innovatieve samenwerking tussen Rever, de Rijksoverheid en leveranciers essentieel. Alba Concepts heeft hiervoor samen met Rever een kick-off met het team georganiseerd met als doel een gezamenlijke visie op circulariteit te vormen vanuit de verschillende partijen. Dit vormt een helder vertrekpunt voor het traject.

Circulaire routekaart
Alba Concepts stelt in de komende periode samen met het team een circulaire routekaart op om samen de innovatie samenwerking in te richten, de benodigde tussenstappen en instrumenten te definiëren en toe te werken naar de circulaire ambitie. In deze routekaart zijn de ambities vertaald naar concrete kritische prestatie-indicatoren. Daarnaast worden bijbehorende verificatiemethoden vastgesteld. Voorbeelden van benodigde tussenstappen en instrumenten zijn het inrichten van een productencatalogus, een meubelmanagementsysteem en het inrichten van de samenwerking met een sociale werkplaats.

De circulaire routekaart is een sterke leidraad in het proces en fungeert als stuurmiddel om naar het circulaire einddoel te bewegen. In de komende jaren heeft Alba Concepts de rol om te toetsen of gestelde circulaire prestaties worden behaald en ondersteunt bij het jaarlijks toetsen en herijken van de circulaire routekaart. 

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Tessa Verhulst
E | Tessa@albaconcepts.nl
T | 06 36 32 69 56

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This