Selecteer een pagina

Circulaire Productkaarten

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval en zonder uitval. In samenwerking met Cirkelstad heeft Alba Concepts in 2019 een database ontwikkeld met 70 circulaire alternatieven van producten en materialen in de bouwsector. De database is continu aan verandering onderhevig door ontwikkelingen en innovaties vanuit de markt. Daarom zijn de handen tussen Cirkelstad en Alba Concepts wederom ineengeslagen om toe te werken naar een tweede versie. Inmiddels zijn we zover en is de lijst uitgebreid tot circa 200 producten!

De productkaarten bevatten onder andere informatie over de leverancier van een specifiek product, algemene productinformatie en informatie over de circulaire eigenschappen. Deze zijn geordend volgens de structuur van de NL/SfB. Naast financiële gegevens over de producten zijn de volgende circulaire eigenschappen van verschillende producten opgenomen:

  • Schaduwkosten;
  • Herkomst inkomende materialen;
  • Toekomstscenario materiaal/product;
  • Technische levensduur van het product.

De nieuwe versie van de database biedt 200 alternatieven voor de ‘traditionele’ oplossingen voor de bouw en vastgoedsector. Het is nadrukkelijk geen uitputtende lijst. Daarbij is ook van belang om te weten dat aspecten als alternatieve financieringsmodellen, losmaakbaarheid en restwaarde in de toekomst belangrijk zijn voor de transitie naar een circulaire economie. In ontwikkeltrajecten kunnen de productkaarten nu al ingezet worden als hulpmiddel om de discussie te voeren over een betere uitkomst op circulariteit. Daarnaast biedt de circulaire productinnovatie een toegang tot de markt. Tenslotte dient de database ter inspiratie, als handvat en hulpmiddel in de zoektocht naar circulaire alternatieven.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This