Selecteer een pagina

Circulaire productkaarten Aardgasloze- en circulaire wijkaanpak.

Cirkelstad en Platform31 hebben Alba Concepts gevraagd om concrete handvatten te bieden aan het programma ‘Aardgasloze- en circulaire wijkaanpak’. Gemeenten hebben een stevige opgave. Niet alleen moet er een slag worden gemaakt met de energietransitie. Ook wordt er ingezet op de transitie naar een circulaire economie. Echter missen zij op dit moment concrete tools om daar ‘vandaag’ mee aan de slag te kunnen.

Om invulling te geven aan deze behoefte heeft Alba Concepts, in samenwerking met Plein06 , een unieke tool ontwikkeld. Deze tool, welke ingezet kan worden als een serious game, bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op verschillende energieconcepten om te komen tot een aardgasloze wijkaanpak. Met een kaartenspel kunnen gemeenten samen met stakeholders in een gebied het energievraagstuk, van energiebron op gebiedsniveau tot en met de oplossing op het schaalniveau van een woning, uitstippelen. Wanneer bekend is wat de beoogde wijkaanpak wordt, kan door middel van stap twee invulling gegeven worden aan producten en oplossingen. Op woningniveau zijn circulaire productkaarten ontwikkeld met circa 70 producten. De productkaarten bevatten onder andere informatie over de leverancier van het product, algemene productinformatie en informatie over de circulaire eigenschappen. Denk hierbij aan de schaduwkosten, de NIBE milieuklasse, de herkomst van inkomende materialen, het toekomstscenario materialen/product en de technische levensduur van het product. De producten zijn geordend volgens de structuur van de NL/SfB.

Wat kunnen we hiermee?
Het resultaat van de productkaarten is een eerste database met leveranciers van circulaire producten. Het biedt alternatieven voor de ‘traditionele’ oplossingen voor de bouw van vastgoed. In ontwikkeltrajecten kunnen de productkaarten ingezet worden als hulpmiddel om de discussie te voeren op welke wijze een betere score op circulariteit kan worden behaald. Het is een lijst aan producten die continue in ontwikkeling blijft.

Wil je meer weten? Neem contact op met

Woud Jansen
E | woud@albaconcepts.nl
T | 06 55 32 75 85

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 680
  •  
  •  

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Bekijk ons privacy beleid | Sluiten
Instellingen
Share This