Selecteer een pagina

Circulaire business case voor HOUTbaar LOFT

Het innovatie lab van Era Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep (hierna: TBI WOONlab) ontwikkelt samen met haar partners het product HOUTbaar LOFT, een circulaire grondgebonden loftwoning. De loftwoning straalt circulariteit uit, maar dat ís het in de (houten) kern ook. Tijdens de technische en inhoudelijke ontwikkeling was circulariteit het uitgangspunt. Ook in de doorontwikkeling blijft circulariteit leidend voor de loftwoning. Zo past TBI WOONlab bewust minder materiaal toe, is de loftwoning volledig van hout en zijn elementen losmaakbaar en daarmee onder andere geschikt voor hoogwaardig hergebruik, maar biedt het ook flexibiliteit binnen het woonconcept.

De volgende stap is het sluiten van de financiële cyclus. In de markt blijkt het tastbaar en concreet maken van de circulaire bouweconomie nog vrij complex. TBI WOONlab vindt het haar taak om te laten zien dat een circulaire bouweconomie kan. Samen met Alba Concepts werkt TBI WOONlab aan een circulaire bouweconomie en maken zij financiële restwaarde inzichtelijk.

Voor de HOUTbaar LOFT zijn van verschillende bouwproducten en – materialen de financiële restwaarde bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt in verschillende scenario’s. Wij keken naar de momenten van ‘vrijkomen’ van de woning, oftewel het moment waarop de financiële restwaarde gekapitaliseerd wordt. Dit is interessant om te weten, omdat daarmee duidelijk wordt wat de impact van de tijd is op de financiële restwaarde. Vervolgens is de financiële restwaarde van de bouwproducten en -materialen gespiegeld aan de marktconforme prijzen van ‘tweedehands’ producten en materialen om zo te vastgestelde restwaarde te valideren.

Ook hebben wij inzichtelijk gemaakt wat het verschil is tussen de onderhoudslasten van een traditionele woning ten opzichte van de losmaakbare HOUTbaar LOFT. Met deze vergelijking kunnen wij duidelijk maken wat de impact van losmaakbaarheid is op de onderhoudslasten. Immers met een hoge mate van losmaakbaarheid kunnen uitvoeringshandelingen worden beperkt en nemen de onderhoudslasten door lagere arbeidskosten aanzienlijk af bij het onderhoud.

Samen met TBI WOONlab maken wij op basis van de verkregen inzichten in de financiële restwaarde en de onderhoudslasten van HOUTbaar LOFT, een propositie die past bij de doelgroep. Het doel hiervan is het behouden van de waarde van de elementen, producten en materialen én het tegelijkertijd creëren van een betaalbaar, schaalbare en circulaire woning.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jip van Grinsven
E | jip@albaconcepts.nl
T | 06 53 45 92 69

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This