Selecteer een pagina

Circulair onderhoud Vastgoed Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Circulair werken in 2030

Rijkswaterstaat (RWS) bouwt dagelijks aan Nederland. Hierbij werkt zij aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Daarom doet RWS aan duurzame gebiedsontwikkeling, wil zij in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken.

Omdat circulariteit verankerd is in het beleid van RWS, is dit ook een belangrijk thema in de tender voor het beheer en onderhoud van hun gebouwen en terreinen. In 2018 heeft BAM FM (BAM) deze tender voor perceel noord gewonnen.  Alba Concepts heeft BAM enerzijds ondersteund op procesniveau om te komen tot een winnende aanbieding. Anderzijds heeft Alba Concepts inhoudelijk invulling gegeven aan het criterium duurzaamheid, waaronder circulariteit.

Rol Alba Concepts

Na de behaalde winst is het nu tijd om de circulaire ambitie van RWS waar te maken. Alba Concepts is betrokken als circulair adviseur in het team van BAM. Dit betekent dat wij samen met BAM en RWS de circulaire ambities concretiseren tot heldere afspraken en maatregelen, die integraal kunnen worden ingezet voor het beheer en onderhoud van alle objecten van RWS. Hierbij werken wij aan een standaard materialenpaspoort, standaard circulaire maatregelenpakketten en adviseren wij over het gebruik van grondstoffen- en materialenmarktplaatsen. Daarnaast begeleiden wij BAM bij het opstellen en beheren van de materialenpaspoorten, ondersteunen wij BAM bij het invoeren van een select aantal projecten in Madaster en adviseren wij BAM hoe zij bij projecten kan sturen op een zo hoog mogelijke circulariteitsgraad. Dit doen wij uiteraard door gebruik te maken van de Building Circularity Index©.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Leonie Eggen
E | leonie@albaconcepts.nl
T | 06 15 03 36 49

Een duurzame samenwerking met het oog op een duurzamere wereld. Waarbij het streven is om 100% circulaire gebouwen en processen te krijgen. Waarbij Klimaat positief, Grondstof positief en levens verbeteren kernwaarde zijn die ons laten leiden. Samen creëren wij een duurzamere wereld. Building the present, creating the future

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This