Selecteer een pagina

Circulair bouwen: Hoe hoog leggen wij de lat?

Nederland Circulair in 2050, een forse ambitie die het Rijk heeft gesteld. Wat betekent dit voor een specifiek project? Hoe hoog moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers de lat leggen om deze ambitie in de bouwsector te bereiken? Om hier concreet antwoord op te geven is het programma Samen Versnellen opgezet dat toewerkt naar het ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het nieuwe normaal’ in 2023.

Het Samen Versnellen Programma
Samen Versnellen is een initiatief van Binnenlandse Zaken en Cirkelstad. Aan het programma doen zes grote opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en gemeente Utrecht) en vijf grote opdrachtnemers (Dura Vermeer, Van Wijnen, VolkerWessels, BAM en Synchroon) mee. Alba Concepts werkt samen met Copper8, Metabolic en de TU Delft mee aan het programma. Alba Concepts focust zich hierbij op het meetbaar maken van circulaire prestaties. Meer over het Samen Versnellen programma lees je hier.

Hoe hoog leggen wij de lat? Het Nieuwe Normaal.
Het Nieuwe Normaal (HNN) geeft de minimale grens aan voor circulair bouwen voor de bouwsector. Bovenop deze minimale grens geeft HNN ook inzicht in wat een excellente prestatie is. Het Nieuwe Normaal bestaat uit vijf pijlers: materialen, energie, water, sociaal en management. Circulair bouwen bestaat namelijk niet uit één thema en is dus ook niet te scoren met één cijfer. Op al de thema’s van circulair bouwen heb je afzonderlijk te scoren om aan te tonen dat je circulair bouwen hebt doorgevoerd op een project. Zie het als een ‘tienkamp’, je mag meedoen als je je op al de sporten hebt gekwalificeerd maar je hoeft niet in elke sport te excelleren. Per project kun je kijken of op thema’s een hogere ambitie wenselijk is. Wenselijk vanuit de opdrachtgever of als kans voor een opdrachtnemer om je te onderscheiden in de markt.

Wij komen tot HNN 1.0 in 2023 door in de komende jaren kennis en ervaring uit de markt op te halen en stap voor stap HNN op te bouwen en scherp te stellen. Bekijk hier de presentatie van HNN 0.1 en download HNN 0.2 hier. Hoe wij van HNN 0.1 tot HNN 1.0 komen lees je hieronder.

Hoe maken wij het Nieuwe Normaal meetbaar? De Audit.
Alba Concepts heeft samen met Copper8, Metabolic en de TU Delft een audit ontwikkelt waarmee 100+ projecten van de deelnemers geaudit worden. De audit is geschikt om verschillende projecten – zowel op gebied-, gebouwniveau als infrastructuur –  te beoordelen, om daarmee: (1) te begrijpen wat circulair bouwen is (wat); (2) tools en tips te verzamelen en te delen (actie); (3) zelf te besluiten waarop deelnemende partijen aanspreekbaar mogen zijn (kader). De uitkomsten van de audit vormen de input om HNN op te stellen.

Alba Concepts heeft een teamlid aangesteld als een van de auditors. Zij gaat met opdrachtgevers en opdrachtnemers in gesprek over de circulaire prestaties, barrières en versnellers om circulair te bouwen.

Zelf aan de slag met het Nieuwe Normaal? De Toolbox 0.1.
Om aan de slag te kunnen met het Nieuwe Normaal heeft Alba Concepts een toolbox opgesteld. De toolbox heeft als doel om opdrachtgevers en opdrachtnemers concrete handvatten te geven om HNN in de praktijk toe te passen en te presteren op gestelde prestaties.

Totaal staan er twintig tools in de box. De tools zijn ingedeeld aan de hand van verschillende fases in het bouwproject. Daarnaast heeft iedere tool een relatie met één of meerdere aspecten van het nieuwe normaal. Per tool wordt duidelijk wat het doel is van de tool, wat er voor nodig is om het succesvol te gebruiken, de werkwijze en de output/resultaten die de tool geeft.

Ten tijden van het opstellen zijn er meerdere tools (door)ontwikkeld. De toolbox 0.1 is een startpunt om overzicht te bieden in de aanwezige tools, maar ook een levend document De toolbox 0.1 download je hier.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Tessa Verhulst
E | Tessa@albaconcepts.nl
T | 06 36 32 69 56

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This