Selecteer een pagina

Nieuw hoofdkantoor SHV Energy opgeleverd

SHV Energy heeft – als marktleider in het leveren van off-grid energieoplossingen – duurzame doelstellingen om mensen te helpen bij het overschakelen van vervuilende olie en vaste brandstoffen om zo hun CO2-impact drastisch te verlagen en schonere lucht te creëren....

Aan de slag voor de Nationale Politie

Brink, PwC en Jonge Honden hebben samen met Alba Concepts de handen ineen geslagen voor een nieuwe raamovereenkomst genaamd ‘Strategische huisvestingsadviesdiensten’ met de Nationale Politie. Hiervoor is er een consortium opgericht, zodat er een team van experts is...

Onderzoek potentie en haalbaarheid circulaire geveleconomie

In het kader van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie moet de gehele bouwsector in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken en in 2050 100% circulair zijn. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire...

Op naar Zero Emisson!

Avans Zero Emission. Een duidelijk statement met een hoge lat. Maar niet onhaalbaar. Mits de juiste stappen worden gezet in de tijd. En daar helpt Alba Concepts bij. Samen met Sinis stelt Alba Concepts een Roadmap op voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille...

Handvatten voor het borgen van losmaakbaarheid

PIANOo en Rijkswaterstaat zijn in 2018 onder de vlag van CB’23 gestart met het leernetwerk circulair en klimaatneutraal inkopen in de GWW en Bouw. Het doel van het leernetwerk is de samenhang en integratie van circulair inkopen in de GWW en Bouw te versterken en de...