Selecteer een pagina

BUILDING CIRCULARITY INDEX Nieuwsbericht

Nederland is in een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Deze uitspraak horen wij tegenwoordig heel vaak in de markt, maar wat houdt het nu precies in? Over 30 jaar (2050) willen wij volledig circulair zijn en al onze reststromen als grondstoffen hergebruiken. Hier hebben wij ons begin dit jaar samen met 180 partijen aan gecommitteerd in het grondstoffenakkoord. Een van de steentjes die wij hieraan bijdragen is het meetbaar en daarmee stuurbaar maken van circulariteit, in de vastgoedwereld met onze meetmethode de Building Circularity Index (BCI) ©.

De BCI is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde methode om de circulariteit van een vastgoedobject vast te stellen.Bij het bepalen van deze index gaan we uit van twee componenten die het circulariteitsbegrip inhoud geven. Dit in tegenstelling tot allerlei andere CE-filosofieën, zoals Cradle-2-Cradle, EcoChain, Material Circularity Index en Future Mountain, waarbij vele indicatoren enkel het begrip materiaal onderbouwen. Wij onderscheiden naast het materiaalgebruik (1) ook de losmaakbaarheid van materialen (2).

Daarnaast zijn er een aantal drivers te identificeren die stimulans geven om een gebouw in meer of mindere mate circulair te bouwen of te renoveren. De belangrijkste zijn in onze optiek (materiaal)schaarste, financiën, maatschappelijk verantwoord ondernemen en imagobehoud en/of -verbetering. Daarnaast hebben wij een aantal randvoorwaarden benoemd waaraan voldaan moet worden, maar welke geen invloed hebben op de circulariteitsscore. Deze randvoorwaarden zijn: toxiciteit, milieu-impact, vermesting en verzuring. Om de twee componenten voor de BCI, materiaalgebruik en losmaakbaarheid te bepalen, zijn een vijftal KPI’s geformuleerd welke als volgt zijn: levensduur, herkomst materiaal, afvalscenario, type verbinding en de toegankelijkheid van de verbinding.

Ons doel met de BCI is niet om een gebouw af te rekenen op haar circulariteitsscore. Het is zeker niet de bedoeling om een rangorde te maken van gebouwen en hun circulariteit. Wat wel ons doel is en waar wij heilig in geloven, is dat we door het meten van circulariteit ook beter kunnen sturen op circulariteit. Om onze doelstelling van een 100% circulair Nederland in 2050 te behalen moeten wij allemaal een stapje extra zetten. En op dat extra stapje willen wij onze opdrachtgevers kunnen adviseren. Vandaar dat wij de meetmethode open source hebben gemaakt. Hoe meer mensen onze visie begrijpen en delen, hoe groter de impact is die wij samen kunnen maken.

Deel je onze ambitie en wil je meer weten over de methode? Wil jij ook werken aan circulariteit, maar heb je daarvoor eerst een paar handvatten nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Check ook onze flyer over de BCI.

* Onderzoek TU Eindhoven 2016, Building Circularity Indicators – An approach for measuring circularity of a building, https://pure.tue.nl/ws/files/46934924/846733-1.pdf

© Copyright, 2015 Alba Concepts

 

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This