Selecteer een pagina

Aan de slag voor de Nationale Politie

Brink, PwC en Jonge Honden hebben samen met Alba Concepts de handen ineen geslagen voor een nieuwe raamovereenkomst genaamd ‘Strategische huisvestingsadviesdiensten’ met de Nationale Politie. Hiervoor is er een consortium opgericht, zodat er een team van experts is dat een fundamentele bijdrage aan de toekomstbestendige huisvesting van de politie gaat leveren.

De afgelopen jaren bracht de fusie van 26 korpsen naar één Nationale Politie een grote huisvestingsopgave met zich mee en zijn uitdagende vraagstukken aangepakt. Nu gaan we de politie ondersteunen met onze kennis en kunde om de huisvestigingsvraagstukken verder uit te zetten. Dit doen we op de volgende gebieden:

  • Strategie & beleidsontwikkeling;
  • Governance & financiën gerelateerd aan het huisvestings- en vastgoeddomein;
  • Realisatie huisvestingsopgave en doorontwikkeling organisatie.

De samenwerking tussen Brink, PwC, Jonge Honden, Alba Concepts en de politie is zo vormgegeven dat er sprake is van een partnership. Het afgelopen jaar is vanuit het Team Expertise Centrum (TEC) van de politie gebleken dat deze opzet een flexibele en betrouwbare basis biedt voor de huisvestingsvraagstukken van de politie.

De politie gaat, door de afsluiting van het raamovereenkomst, een langdurige samenwerking aan. Er is gekozen voor een initiële looptijd van vier jaar, met twee maal de optie tot verlenging van één jaar. De start van de operationele dienstverlening is gepland voor het derde kwartaal van dit jaar.

Avatar foto

Wil je meer weten? Neem contact op met

Jim Teunizen
E | jim@albaconcepts.nl
T | 06 53 43 93 21

Tramkade 26
(2e verdieping)
5211 VB
's-Hertogenbosch
T 085 782 67 68
  •  
  •  
Share This