Selecteer een pagina

Routekaart Duurzame Gebiedsontwikkeling Rimpeler gemeente Putten

Gemeente Putten onderschrijft het Rijksprogramma en de landelijke doelstelling om de samenleving in 2050 energieneutraal te krijgen. Dit is vastgelegd in de visie gemeente Putten ‘Putten, klimaatneutrale gemeente 2050’. De nieuwbouwlocatie Rimpeler met ruim 300...

Verduurzaming Ronald McDonald Huizen

Zowel Ronald McDonald in Nederland als Ronald McDonald House Charities hechten veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Het past binnen haar maatschappelijke rol om bewust om te gaan met de impact die de Huizen hebben op de omgeving en het milieu. Alba Concepts...

Alba Concepts, wat vind ik er nou eigenlijk van?

Zondagochtend 1 oktober, 9.00 uur, inmiddels vijf volle maanden in dienst bij Alba Concepts. Een mooi moment om de balans op te maken: Wat vind ik er nou eigenlijk van? Zit ik op de juiste plek? Vijf maanden in dienst, vijf woorden die het eerste bij mij opkomen als...